هرگز چه غذاهایی را نباید با هم خورد تا مواد مغذی بهتر جذب شوند؟ (دلیلش این است؟)هلا ، کنجکاو ، از پست دیگری در مورد غذاهایی که باید با هم بخورند الهام گرفت.

ارسال شده توسط / u / GloriousRenaissance
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید