آیا کسی می تواند به من بگوید چه مقدار کالری/پروتئین در عدس قرمز وجود دارد من سعی کردم آن را در گوگل جستجو کنم اما هر منبع پاسخ های متفاوتی دارد و من واقعاً گیج شده ام ، نمی دانم به چه چیزی اعتقاد داشته باشم و به کدام یک اعتماد دارم. : تغذیه


خوب -مبتنی بر علم است و شامل استناد از منابع معتبر است. این بحث یک تبادل متمدنانه و محترمانه با تمرکز بر علم واقعی است و از اظهار نظر درباره دیگران اجتناب می کند

بد – از تعمیم ها ، مفروضات ، منابع سرگرمی اطلاعاتی ، هیچ منبع یا شکایتی بدون مشخص شدن دستور کار ، سوگیری یا بودجه استفاده می کند. در بهترین حالت ، آنها اساس بسیار ضعیفی برای بحث های مبتنی بر علم هستند. همچنین بحث خارج از موضوع

زشت – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) شامل حملات / تضاد / خصومت علیه افراد یا گروه ها ، شکایت منفی ، ترول ، جنگ صلیبی ، شرم ، رد تمام علوم یا ادعا می شود که تمام تحقیقات / علم یک توطئه است

لطفاً طبق آن رای دهید و هرگونه زشتی را گزارش کنید


من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید