۸۰۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد


گزارش کردن جام جم آنلاینتا امروز ۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۳۳۲ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۴۷۷ نفر نوبت دوم و ۳۰ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۸۸۴ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده اند.

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۶۹۳ دوز رسید.

۷ هزار و ۹۳۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.