۸ ساعت عملیات نجات برای نجات ۳ کودک در کوهستان کرمان


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتامدادگران هلال احمر در امروز سه کودک محبوس شده در ارتفاعات صاحب الزمان کرمان را کدام ممکن است در جهان صعب العبور قرار داشتند نجات دادند.

{در این} عملیات مشکل برانگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیرت انگیز ۸ ساعته، امدادگران همراه خود برپایی ۶ کارگاه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت اجتناب کرده اند دیوار توانستند ۳ کودک را به زیر ببرند.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/