۶۰۰۰ دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت گذشته تزریق شد


گزارش کردن جام جم آنلاینهمچنین تاکنون ۶۵ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۲۷ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۸۱۴ نفر نوبت دوم و ۳۱ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۵۵ نفر نوبت سوم و بالاتر را در کشور دریافت کرده اند.

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۲۹۶ دوز رسید.

۶ هزار و ۱۷۱ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.