۴۸۶ نفر در تصادفات خیابان ای کشته شدند


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی برسردار تیمور حسینی روز یکشنبه در ترکیبی خبرنگاران ذکر شد: اگرچه این رقم نسبت به سال قبلی ۲۰ سهم کاهش داشته است، با این حال همچنان این رقم بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر کننده است.

وی کسب اطلاعات در مورد وضعیت راه های ملت نیز ذکر شد: بار ترافیکی در لحظه (یکشنبه) در تمامی خیابان ها علاوه بر این محورهای درگاه استانداری های شمالی ملت موجود است.

به آموزش داده شده است وی، در خیابان چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراز بار ترافیکی با کیفیت صنعتی با این حال روان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت با کیفیت صنعتی شدن بار باید در ساعات بلند مدت {در این} ۲ محور محدودیت تحمیل کنیم.

جانشین رئیس پلیس راهور ناگا یکپارچه داد: آمارها آرم می دهد کدام ممکن است امسال همراه خود افزایش ۴۷ درصدی تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید نسبت به سال قبلی مواجه هستیم کدام ممکن است در برخی استان ها تا حد زیادی {بوده است}.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون محورهای شمالی ملت در شرایط بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر علاوه بر این محور شریانی ریگان در شرق ایران کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند محور مواصلاتی کرمان اجتناب کرده اند سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ محور عکس در قلمرو مسدود نیست. ملت.

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/