۲۳ تیر ۱۳۶۴; اولین پرنده ۶ متر طول داردبازدید: ۲

در سال ۱۹۸۵ در چنین روزی، بوبکا اولین ورزشکار تاریخ شد که رکورد پرتاب پرتاب نیزه ۶ متر را شکست.

بوبکا این رکورد را در مسابقات جهانی پاریس به ثبت رساند و بعدها رکورد پرتاب نیزه جهان را به ۶ متر و ۱۵ سانتی متر رساند.

رکوردهای بوبکا تا سال ۲۰۱۴ بالاترین رکورد پرتاب نیزه در جهان بود، اما حالا رکورددار این موضوع آرماند دوپلانتیس سوئدی است که امسال از سد ۶ متری ۲۰ سانتی متری عبور کرد.

گروه ورزشی