۲۰ قدم برای کاهش پوند در ماه رمضان


20 قدم برای کاهش وزن در ماه رمضانبر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی بربرخلاف تصور رایج کدام ممکن است تا حد زیادی اشخاص حقیقی در ماه رمضان اضافه وزن می شوند، متنوع می توانند همراه خود اقدامات آسان {در این} ماه مبارک وزن کم کنند.

با این حال رعایت قطعات اجباری در روزه داری در ماه مبارک رمضان باعث افزایش سرعت بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز هیکل تبدیل می شود کدام ممکن است به رهایی اجتناب کرده اند چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی جمع آوری شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کاهش پوند {کمک می کند}.
همراه خود این اقدامات آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید، اشخاص حقیقی می توانند در ماه مبارک وزن کم کنند:
۱- برای مثال از سه به همان اندازه ۴ کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تا حد زیادی در کل ماه منصفانه هدف روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول تصمیم گیری کنید.
۲- کمتر وعده های غذایی بخورید.
متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی همراه خود مصرف کردن صبحانه بیش از حد انرژی بیشتری اکتسابی می کنند، کمتر بازی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند حد استاندارد می خوابند کدام ممکن است در نتیجه افزایش وزن تبدیل می شود.
روی وعده های غذایی مفید هدف اصلی کنید.
۴- ساده ۲ وعده وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین وعده صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماژیک اجتناب کرده اند میان وعده استفاده نکنید.
۵- ماه رمضان زمان پیروی اجتناب کرده اند رژیم غذایی کم انرژی است. از رژیم های پرکالری باعث نوسانات زیادی در مرحله قند خون شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی تبدیل می شود.
۶- میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات اخیر را تا حد زیادی بلعیدن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غذاهای کنسرو شده پرهیز کنید.
۷- اجتناب کرده اند کسب در روزه داری بپرهیزید. از باعث تبدیل می شود کدام ممکن است خواهید کرد تمایل زیادی به کسب وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی ها داشته باشید.
۸- هفته ای یکبار شیرینی بخورید ۹ روزانه
۹. آب میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب میوه های خالص کم انرژی بنوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نوشیدنی های گازدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب میوه های کنسرو شده .
۱۰- نمازهای نافله را روزانه بیاموزید. از در هر رکعت حدود ۱۵ انرژی می سوزانید.
۱۱- بازی مشترک در ماه رمضان مثلا ۲۰-نیم ساعت پرسه زدن فوری بعد اجتناب کرده اند صبحانه بازی خوبی است.
۱۲. پیشنهاد تبدیل می شود بیش از حد هر دو کم بیدار بمانید.
خواب بیش از حد هر دو کم ممکن است در نتیجه افزایش وزن شود. متعاقباً پیشنهاد تبدیل می شود به ابعاد کافی بخوابید کدام ممکن است حدود ۷ ساعت در روز است.
خواب مختصر در روز برای جبران ضعیف خواب هیچ ضرری ندارد.
۱۳. از به طور منظم منصفانه صبحانه مفید، غنی اجتناب کرده اند پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر در کنار همراه خود سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها بخورید، در حالی کدام ممکن است قند، آب میوه، سیب زمینی سرخ کرده، {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته را کاهش دهید.
منصفانه صبحانه استاندارد مفید قابل دستیابی است برای ادغام کردن چسبناک، ماست، زیتون، تخم مرغ آب پز، گردو، میوه های خشک یادآور انجیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فنجان آب باشد.
۱۴- مصرف کردن خرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن آب بلافاصله بعد اجتناب کرده اند شب آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه نماز در گذشته اجتناب کرده اند غذای بی نظیر، جذاب است.
این رفتار به مصرف کردن غذای کمتر {کمک می کند}. از قند خون را بالا می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت گرسنگی را کاهش می دهد.
۱۵- مصرف کردن صبحانه را به بعد اجتناب کرده اند نوافل موکول نکنید. از باعث افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش متابولیسم ۲۰ قدمی کاهش پوند در ماه رمضان تبدیل می شود
۱۶- اجتناب کرده اند مصرف کردن تنقلات بین صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماژیک .
۱۷. مستحب است کدام ممکن است انسان غذای شخصی را تهیه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن پرهیز تدریجی.
۱۸. سالاد را در گذشته اجتناب کرده اند غذای بی نظیر بخورید. چون سرشار اجتناب کرده اند فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم انرژی است، شکم را پر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی را کاهش می دهد.
استفاده اجتناب کرده اند سس سالاد کنار هم قرار دادن پیشنهاد نمی شود. چون شامل نسبت بالایی انرژی، چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک است، ترجیحاً ساده اجتناب کرده اند روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبلیموی خالص استفاده شود.
۱۹. صبحانه را {به آرامی} بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بجوید. از بین وعده های غذایی مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت سیری تمایز روزی موجود است. پس بیشتر است همراه خود آهسته وعده های غذایی مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند جویدن وعده های غذایی به ذهن شخصی فرصتی برای بافت سیری بدهید.
۲۰. پیشنهاد تبدیل می شود در گذشته اجتناب کرده اند بافت سیری هر دو نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خلاء در شکم، وعده های غذایی را برداشتن کنید.

تأمین: خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/