۲ کیستا


به گذرش جام جم آنلاینرئیس راه خراسان جنوبی GVT: ساعت ۲:۲۹ بامداد با عرضه امروز یک دست خودرو، ۲ کشتا، تصادف واگونی، پگوپچو، کیلومتر ۴۰۵، ۱۶ مایل، محور نهبندان، رخت داد – شاه – دومین کهه شعبه نشد عزم شدند

سرهنگ رضایی رئیس جمهوری خلق خراسان جنوبی گفت: این حادثه زمانی رخ داد که رانده با سرعتی مطمئن از وسیله حمل و نقل دارای شواهد پرش درنگ نکرد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/