۱۲۰۰ دلار در ماه کمک مدفوع!


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برSeres Therapeutics، خوب نمایندگی بیوتکنولوژی آمریکا مستقر در ماساچوست، ماهانه ۱۲۰۰ دلار برای اهدای مدفوع برای مکان یابی معامله با های جدید برای عفونت های از حداکثر می پردازد.

این نمایندگی در جاری بهبود درمانی برای مدیریت عفونت های مکرر هر دو مکرر C. difficile است کدام ممکن است به بخشها زیادی مدفوع انسانی خواستن دارد.

این عفونت باکتریایی توسط میکرو ارگانیسم کلستریدیوم دیفیسیل تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود ساخت سم باعث تحمیل علائم تبدیل می شود.

این میکرو ارگانیسم ها البته است در مرکز مسکن می کنند، با این حال روزی کدام ممکن است سایر میکرو ارگانیسم های خالص کدام ممکن است در روده مسکن می کنند همراه خود دوزهای بالای آنتی بیوتیک اجتناب کرده اند بین بروند، باعث انتروکولیت می شوند.

این باعث برهم مصرف کردن تعادل میکرو ارگانیسم در روده تبدیل می شود. این بیماری معمولاً شناخته شده به عنوان عارضه جراحی رخ می دهد.

آنتروکولیت کاذب غشایی خوب بیماری حاد غیر معمول روده کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم است.

این عارضه معمولاً ۵-۷ روز پس اجتناب کرده اند جراحی فشرده تجهیزات گوارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با آنتی بیوتیکی در گذشته اجتناب کرده اند حرکت در یک واحد شخص همراه خود عدم نهایی رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی احساس پوششی مرحله خانه روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایه عمیق روده خاص تبدیل می شود.

اسهال (گاهی خونی) در کنار همراه خود گرفتگی معده، تب، افزایش انواع گلبول های سفید خون در آزمایش خون، فشار خون گاهی به همان اندازه حد شوک زیرین، ضربان قلب ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربان روده ها پرخطر، تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش توجه اجتناب کرده اند علائم بیماری. این علائم قابل دستیابی است در کل معامله با همراه خود آنتی بیوتیک هر دو ۱ به همان اندازه ۱۰ روز پس اجتناب کرده اند برداشتن آن بروز کنند.

تیز کردن قیمت اهدای مدفوع برای اشخاص حقیقی مفید بین سنین ۱۸ به همان اندازه ۵۰ سال

این نمایندگی در ادعا‌ای در شبکه‌مکان شخصی اظهار داشت: اگر شما اتفاق می افتد خوب شخص بالغ مفید بین سنین ۱۸ به همان اندازه ۵۰ سال هستید، قابل دستیابی است مجاز بدست آمده پاداش ماهیانه ۱۲۰۰ دلاری برای اهدای مدفوع شخصی باشید. این مقدار قابل دستیابی است بسته به شهر اقامتگاه خواهید کرد منحصر به فرد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است منحصر به فرد باشد.

در شبکه مکان این نمایندگی آمده است کدام ممکن است مشارکت افراد {در این} چالش ممکن است به پیشرفت های بلند مدت در نبرد همراه خود عفونت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات گوارشی کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مستقیم به باند فرد مبتلا نیازمند به ارائه دهندگان کمک تدریجی.

این چالش “GoodNature” عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در اشخاص حقیقی سالمی است کدام ممکن است رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات روده ای مشترک داشته باشند، وزن خالص داشته باشند، سیگار نکشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باردار نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه بیماری های گوارشی هر دو سوء خوردن الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مخدر نداشته باشند.

افسران این نمایندگی می گویند در جاری حاضر ۱۵۰ متقاضی اهدای چهارپایه برای این نمایشگاه گزارش عنوان کرده اند.

این اهداکنندگان اکنون باید چندین آزمایش را انجام دهند به همان اندازه مشخص شوند میکروبیوم شامل میکرو ارگانیسم های می خواست برای معامله با است. این نمایندگی جستجو در اهداکنندگان مستمری است کدام ممکن است بتوان برای یکپارچه این {مسیر به} آنها اعتقاد کرد.

این نمایندگی همراه خود چهارپایه اهدایی چه می تدریجی؟

سرس مدفوع ترکیبی آوری شده انسان را آزمایش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اجتناب کرده اند آن برای مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دارویی خوراکی برای معامله با عفونت استفاده می تدریجی.

این نمایندگی این کار را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم‌های مفید در مدفوع اهداکننده انجام می‌دهد کدام ممکن است می‌تواند روده‌های فرد مبتلا را یک بار دیگر پر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عود چنین عفونت‌هایی جلوگیری تدریجی.

بر ایده گزارش وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های آمریکا، عفونت کلستریدیوم دیفیسیل به فرماندهی نیم میلیون بیماری در آمریکا در هر سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۳۰۰۰۰ نابودی در سال است.

این نمایندگی اکنون جستجو در مجوز اجتناب کرده اند گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی آمریکا برای توسعه معامله با شخصی است. در حالی کدام ممکن است این چالش در سال ۲۰۱۹ تحریک کردن شد.

در همین جاری، شرکتی به تماس گرفتن Seed Health همراه خود تحمیل خوب پایگاه داده مدفوع برای آموزش هوش مصنوعی به محققان {کمک می کند} به همان اندازه مدفوع را بیشتر درک کنند.

برای امتحان کردن این، آنها اجتناب کرده اند داوطلبان خواستند به همان اندازه عکسها مدفوع شخصی را به در کنار داده ها درمورد به چرخه مدفوع شخصی کشتی کنند.

در همین جاری، در سال ۲۰۲۱، چالش ای در کره جنوبی ایجاد شد کدام ممکن است در آن دانشجویان مدفوع شخصی را در ازای ارزهای رمزنگاری شده {برای تقویت} پایگاه داده دانشکده شخصی اهدا کردند.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/