۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت قبل در سال جاری تسویه شد


گزارش کردن جام جم آنلاین از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه به منظور تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورم بر کل خزانه دولت در سال جاری با توجه به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی به طرق مختلف، از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و قرارداد بیست و چهار هفته ای عرضه اوراق بدهی در بین بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات مالی فعال در بازار سرمایه (مانند صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین مالی) پذیره نویسی اوراق در پنج مرحله انجام شد. با وساطت بانک مرکزی و سامانه قیمت گذاری شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران تدوین شد.

در این مزایده پس از دریافت سفارش خرید از متقاضیان در سامانه های بازار بین بانکی بانک مرکزی کارگزاری و به نقل از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در مجموع پنج میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان اوراق به صورت نقدی فروخته شد.

کد معاملاتی در فروش نقدی این دوره آراد ۱۱۲ با سررسید تیر ۱۴۰۴، آراد ۱۱۷ با سررسید تیر ۱۴۰۳ و آراد ۱۱۹ با سررسید آبان ۱۴۰۶ بوده است که نرخ رسمی اوراق ۱۸ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، ۵۹ هزار و ۹۸ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۹ درصد از طریق بازار پول و ۷۱ درصد از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد.

علاوه بر مبالغ فوق ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است که به تدریج توسط دستگاه های اجرایی به مشمولان تحویل می شود.

در مقابل مبلغ ۵۹ هزار و ۹۸ میلیارد تومانی تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۰۹ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود این اوراق توسط خزانه داری پرداخت شد. سالی که کل نقدینگی که دولت با انتشار اوراق جذب کرد منفی است.

ظرفیت قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با ضمانت دولتی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق مرابحه عمومی و اسناد خزانه اسلامی) بوده است.