۱۰۴۰۰۰ دوز واکسن کرونا شب گذشته تزریق شد


گزارش کردن جام جم آنلاینتا امروز ۶۴ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۷۸۰ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۲۷۰ نفر نوبت دوم و ۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۱۲ نفر نوبت سوم به بالا و تعداد کل واکسن های تزریقی را دریافت کرده اند. به ۱۵۳ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۶۲ دوز در کشور رسید.

۱۰۴ هزار و ۷۲۴ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.