۱۰۳ تجاوزات ائتلاف سعودی به یمن در ۲۴ ساعت قبلی


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی برهمراه خود وجود ادعای سعودی ها مبنی بر توقف عملیات ارتش در یمن، خوب تأمین ارتش یمنی گفتن کرد کدام ممکن است انواع حمله ها جدید نیروهای ائتلاف سعودی به جبهه های جنوبی حدیده طی دیروز به ۱۰۳ مورد افزایش کشف شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی المیادین، این تأمین گفتن کرد: «تخلفات جدید ائتلاف سعودی برای ادغام کردن پرواز هواپیماهای جاسوسی در حریم اثیری حیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ حمله به این هواپیماها است».

وی افزود: هفت مورد تجاوز تولید دیگری ائتلاف سعودی همراه خود گلوله های توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ مورد تولید دیگری شلیک گلوله های مختلف به پرونده رسید.

نیروهای ائتلاف سعودی ۲ روز پیش ۱۱۵ حمله جدید به جبهه های جنوبی بندر الحدیده انجام دادند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیماهای تعیین متعلق به ائتلاف سعودی به جهان حیس در استان ساحلی جنوبی حدیده در غرب یمن حمله کردند.

نیروهای متجاوز ائتلاف سعودی نیز مناطق تحمل مدیریت نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های از ما را همراه خود ۸۴ موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله توپ بمباران کردند. این ائتلاف تخلفات عکس نیز داشت، مشابه با تحمیل استحکامات رزمی در جهان حیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان “قبرستان” در غرب استان تعز.

تجاوزات ائتلاف سعودی در حالی شکسته نشده دارد کدام ممکن است فرماندهی مشترک نیروهای ائتلاف متجاوز دیروز (چهارشنبه) همراه خود صدور ادعا ای مدعی توقف عملیات ارتش در موجود در یمن همراه خود هدف رایزنی های سیاسی سودآور شد.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/