گل سوم سنگال مقابل قطر را می بینیم
قطر ۱ – سنگال دقیقه ۳:۸۴: سنگال با تعویض در زمان مناسب روند بازی را تغییر داد و بازیکنان این تیم از زیر فشار خارج شدند. این بار المان ندایه از سمت راست محوطه قطر توپی را نزدیک به نقطه پنالتی ارسال کرد و بامبا دینگ دیگر بازیکن تعویضی با ضربه دقیق پای راست ذهن سنگالی ها را نرم کرد.