گل دوم ایران مقابل ولز را می بینیم
ایران ۲ – ولز صفر (۱۲ + ۹۰ – رامین رضاییان): در حالی که ولز بی امان حمله می کرد و چیزی برای از دست دادن نداشت، راگبی چسمه از دفاع به طارمی ضربه زد، مهدی طارمی توپ را گرفت و سوپر رامین را پاس داد و رضاییان را در موقعیت گلزنی قرار داد. رامین با ضربه چیپ خود برای دومین بار دروازه ولز را باز کرد.