گزارش آژانس اجتناب کرده اند سانتریفیوژها در نازنزبر مقدمه مطالعات جام جم تحت وببازرسان آژانس در گزارشی مدعی شدند کدام ممکن است ایران تمامی از دستگاه شخصی را برای مونتاژ عناصر سانتریفیوژ اجتناب کرده اند خوب کارگاه در کرج به مکان نطنز منتقل کرده است.

به گزارش رویترز، بازرسان این گروه در ادعا ای کدام ممکن است در حال حاضر اجتناب کرده اند سوی آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی آشکار شد، مدعی شدند کدام ممکن است تمامی از دستگاه ساخت سانتریفیوژها به صورت بسته در مکان نطنز باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است فعالیتی نداشته اند. .

به آگاه آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی، تهران این کار را شش هفته پس اجتناب کرده اند مونتاژ مکان عکس در اصفهان برای مونتاژ شبیه به عناصر انجام داد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی قدرت اتمی، در ۱۶ مارس سال قبلی به FRANCE 24 ذکر شد کدام ممکن است کشورهای حاوی در مذاکرات همراه خود ایران در وین به بدست آوردن به هماهنگی آخرین نزدیک شده‌اند.

گروسی همراه خود ردیابی به اظهارات وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر اکتسابی تضمین های اجباری اجتناب کرده اند آمریکا برای هماهنگی وین ذکر شد: مطمئنا، ما در آستانه هماهنگی هستیم. با این حال مشکلاتی کدام ممکن است در روزهای در گذشته به وجود به اینجا رسید دقیق بود. مشکلات تحریم های جدید علیه روسیه مذاکرات را مختل کرد. متعاقباً خوشحالم کدام ممکن است سرگئی لاوروف ذکر شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آمریکا تضمین اکتسابی کرده است. امیدوارم سریع به هماهنگی برسیم.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/