گره ترافیکی در محورهای شمالی ملت/ پلیس برای بازگشت مسافران کنار هم قرار دادن است


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتسرهنگ محبی همراه خود تشریح فینال وضعیت راه های مواصلاتی ملت به طور قابل توجهی خیابان های شمالی، تصریح کرد: در جاری حاضر شاهد ازدحام در اکثر محورهای منتهی به استان های شمالی ملت هستیم، خیابان های سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به گونه ای است کدام ممکن است فیروزکوه خیابان، خیابان هراز، خیابان چالوس، آزادراه تهران شمال رشت، اتوبان قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محورهای مواصلاتی استان های شمالی بازدید کنندگان سایت سنگینی دارند.

وی شکسته نشده داد: همکاران من می خواهم در پلیس راهور در تمامی عوامل پر ازدحام مستقر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی ۱۰۰ درصدی برای بازگشت مسافران موجود است. همکاران من می خواهم امتحان شده خواهند کرد به همان اندازه سفری ایمن را برای ساکنان رقم بزنند.

وی تاکید کرد: با بیرون شک همراه خود تخلفات ناشی اجتناب کرده اند تصادفات برخورد احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع همچنان در اصل کار پلیس راهور قرار دارد.

ناگا رئیس پلیس راهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند صحبت های شخصی دانستن درباره عوامل حادثه خیز محورهای مواصلاتی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به تصادف ۲ خودروی رانندگی در لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان باختن هشت نفر {در این} حادثه اظهار داشت: ۸۰ سهم محورهای مواصلاتی {در سراسر} ملت. ملت کاما هستند. مسیر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل حادثه خیز محسوب می شوند. این ضرر به گروه راهداری ابلاغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی برای تعمیر عوامل اخیر {انجام شده} است.

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/