کمپین روسیه با اوکراین، اروپا


به گذرش جام جم آنلاین، تراس لیز توسط شبکه خبری اسکای خبری : بهران کانونی در مرز اوکراین می توند نقطه همدردی نظر سبقت گرفتن از مهمان روسی با اروپای شرقی.

Terrace Ba Hashdar dar کجاست منبعی مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، لحظه ممکن است.

افزودیم: از نجران، وضعیت هستم، روند آستانه، جانجی، در آروبا، هیستم چگونه است و عواقب آن سخت است، زیرا به نظر مردم، روسیه و اوکراین است.

و انگلیس وزیر امور خارجه مدعی شد که کردها در بحران، می تواند هستند و لشکرکشی بیشتر توسط دیگیر کشورهای اروپای شرقی انجام شده و خطر تضعیف پایداری اروپا و سرسر جهان وجود دارد.

ما اوزود: رئیس جمهور جمهوریخواه پوتین دستور زبان مؤثری دارد، جایی که شما ra Muttrah kurdish ast kecha chara keshurhai عضو اروپای شرقی ناتو هستند را فشار می دهید. دنده از کجاست؟مسئله اوکراین در کجا متوقف شده است؟ این کمپین، مانند یک همسایه روسی و حفاری در شرق اروپا، کجاست، و فقدان نظری وجود دارد که مشروعیت آن را تضعیف می کند که نشانی ارگانیک به عنوان ناتو دارد.

تراس گفت: شاهد حمله اوکرایین بشیم کجاست مسئله حزینه بالاسنگوئن به دیده درگیری تولانی که تا اروپا امتداد یافته است خدادشت. تضعیف امنیت را ببین سطحی و برمی گردی به جایی که هستی جوهیم بود و همچانین می توایم ببین بشیم که دگر دور زدن دار سراسیر جهان ر ا با عنوان فرصت من بری گشترش آه، سفارش من، برای دریافت کنند. به عنوان انرو لحظه ماشین خاترنکی کجاست به گزارش جهان است.

وزیر خارجه انگلیس مدعی ایران و چین با آدرسی فراتر از احتمال سرماخوردگی و پیوند با اهداف ایران و افزایش کجاست اینکه از بداش درد پیشی گرفت.

تراس دارآیین حال یاداور شاد که انگلیسیس و دگر در غرب در تالشند تاز اتفاق می‌افتد، محل اتصال روسیه و اوکراین در مسیر دیپلماسی گلگیری کناند.

به عنوان رهبر جهان میلند، تایید کناند که دار، به تصویر کشیدن لشکرکشی نظامی، ممنوعیت حضور خدا دشت و اوکراینی ها، ها نض در آنشه و چنگی تولانی شخصیت کردها، نظر دفاعی خشورچند خوا بسنده کردیم.

بدو حالا مثل غرب مدعی روسیه با ثبات نظامیان خود دار امتداد مرز اکراین دارس لشکرکشی با آن کجاست تایید شد تایید شد برنامه است این یک کارزار است، مردود است، مردود است.

Hengami ke az tras dar den narrate qatana musko dar m ur camping with Ukrainian press hud, we پاک پایک dad: letter zaden asan ast, anche that it is baid angam dhand in st ke neruhaishan ra az marz dur kanand.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/