کشورهای فصل مرگ خاموش با رکورد مرگ و میر مونوکسید کربن
در هفت ماه گذشته، ۲۵۵ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده اند و کارشناسان هشدار می دهند که این تعداد در نیمه دوم سال به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. بررسی آمار پنج سال گذشته نیز نشان می دهد که سالانه بیش از ۸۰۰ نفر بر اثر مسمومیت با این گاز جان خود را از دست می دهند.