کتیبه های سیاه در مورد سلامت روان می بینیم!
هر چه عجیب تر بهتر! این خلاصه آن چیزی است که فرهنگ غرب بدون اغراق برای ما به ارمغان آورده است و اتفاقاً بسیاری از جوانان و نوجوانان با آن بوده و هستند. از شلوارهای به ظاهر پاره که این روزها بسیار مد شده است تا طرح های گرافیکی روی پوست بدن که طبیعتا جایی برای چنین چیزهایی ندارد! اما به هر حال ما مدت هاست که در چنین سوراخی گیر کرده ایم و بیرون آمدن از آن دشوار به نظر می رسد. اما چرا این اتفاق افتاد و راه حل چیست؟