کاهش ۳۰ به همان اندازه ۴۰ درصدی قیمت های تخصیص همراه خود اجرای ساختار لیست قیمت محصولات


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی بر به گزارش وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش، «عباس تابش» در نشست مدیران ارشد وزارت صمت گفت: زورگویی قیمت ها را زیرین نمی آورد.

رئیس گروه حمایت اجتناب کرده اند خوردن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان افزود: همراه خود اجرای این ساختار حدود هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ قلم بسیاری از موارد تخفیف داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اظهار داشت: مرحله پنجم اجرای ساختار درج قیمت تولیدکننده اجتناب کرده اند ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۶۰ هزار قلم کالا مشمول این ساختار تبدیل می شود.

تابش خاطرنشان کرد: در ۴ مرحله یک اجرای ساختار درج قیمت کالا، امتحان شده شد به همان اندازه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند‌های شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب این سیستم‌های باکلاس، این ناهنجاری برای تولیدکنندگان تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر شود.

وی یکپارچه داد: ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌های ملایم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند انتخاب ستاد ترتیب بازار ملت هستند، متعاقباً پیش بینی می‌رود اقلام در مرحله استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تنظیم با بیرون التزام بر قیمت‌ها نظارت شود. اصول قانونی همراه خود متخلفان برخورد احتمالاً خواهد بود.»

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/