کار غربی


به گذرش جام جم آنلاین، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حزب شرکت در پناه و هیستامین در یک نشست خبری تأسیس شد، منیخ انجم شدت و فرصت آن است، اول اینکه چه چیزی است. سیاست خارجی ایالت مردم و دگرگونی آن؟آنها را در قالب جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد داد.مشخص کردن موضوع خاطرات وین بری، ممنوعیت آن.

وای اوزود: عمیدواریم که گفتوهای جمهوری اسلامی ایران و کوشورهای ۱ + ۴ در ون منگر با راسیدین بی یاک توافق خوب دار اینداه نازدیک شد.

رئیس دیپلمات، خاطرشان کرد

امیرعبداللهیان آدم داد: می ترسم آن را اداره کنم و به موازات آن بپردازم، سیاست خارجی یک کشور جدید و مسائل منطقه و بین آخوندها، موضوع همکاری عالی بین آخوندها، جمهوری اسلامی ایران و گسترش مناسبت های اقتصادی، جهان ایران پرد اسلامی.

به گذرش فارس و وزیر امور خارجه خاطرشان کرد: البته موضوع خاطرات کجاست، ما برای مشکلاتی که به دنبال آن هستیم، یعنی مقابله با هستم که آقای باقری و همکارم در وین با جدیت، راه حلی نداریم. و با جدیت و هدف Raisedin چیزی است که شما با آن موافقید.

این سوال چه اشکالی دارد، نهی از حرام ها را نازدیک، می دانید و آخر آن چقدر است، شما با می رسند کجا موافقید؟ ایزه دشت: جمهوری اسلامی ایران همین است و ابداعات جمهوری اسلامی ایران واقع گرایانه خداشان را با عکس بشاهند و اینکه به عنوان کنند می ایستد که کجا خاطرات در چند، رز اینده، حاصل خواهید رسید، یا در چند، هفتا آینده.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/