{چگونه می توان} اجتناب کرده اند بیماری های ناشی اجتناب کرده اند وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب پیشگیری کرد؟


بر ایده مطالعات جام جم اینترنت، راه سوئیچ بیماری های منتقله اجتناب کرده اند راه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی در کلیه اسبابک ها تجهیزات گوارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات اجتناب کرده اند راه مدفوعی – دهانی می باشد.

علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌های علمی بیشتر اوقات بیماری‌های ناشی اجتناب کرده اند وعده های غذایی برای ادغام کردن اسهال، حالت تهوع، استفراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد معده است. این علائم منطقی۲۴-۴۸ ساعت پس اجتناب کرده اند عفونت به نظر می رسد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی به همان اندازه ۲ روز شکسته نشده می یابند.

به گزارش محل کار مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در کشورمان بر ایده داده ها به کف دست آمده اجتناب کرده اند اجرای سامانه مراقبت اجتناب کرده اند بیماری های منتقله اجتناب کرده اند راه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی، در سال های جدیدترین بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰ مورد بیماری های منتقله اجتناب کرده اند راه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی گزارش شده است. سالانه

بررسی این همه‌گیری‌ها آرم می‌دهد کدام ممکن است حدود ۲۲۰۰۰ نفر علائم علمی پیدا می‌کنند، ۳۰۰۰ نفر در بیمارستان بستری می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۴۰ نفر هر سال جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می‌دهند.

در بیش از پنجاه سهم اسبابک ها، شیوع بیماری پس اجتناب کرده اند مصرف کردن وعده های غذایی گزارش شده است. این همه‌گیری‌ها در مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی تقریباً به نسبت مساوی {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی در هر سنی را خرس تأثیر قرار داد.

اسبابک ها زیر برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های ناشی اجتناب کرده اند وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب طرفدار تبدیل می شود:

آلوده نشده کردن کف دست ها: در گذشته اجتناب کرده اند تهیه وعده های غذایی، سرو وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی دادن به کودکان باید دستها را همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون انصافاًً شست. علاوه بر این شستشوی درست کف دست ها همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون پس اجتناب کرده اند هر بار اجابت مزاج حیاتی است.

استفاده اجتناب کرده اند حمام های بهداشتی

اجتناب کرده اند آب مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بیشترین استفاده را ببرید

ضدعفونی دقیق سبزی ها بر ایده ۴ مرحله گل شویی، ضدعفونی، ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شستشو همراه خود آب آلوده نشده

اجتناب کرده اند آب ناسالم برای مصرف کننده، تمیز کردن ظروف، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمام کردن استفاده نکنید.

در بازدید اجتناب کرده اند یخ مفید بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند یخ باز نشده کدام ممکن است قابل انجام است اجتناب کرده اند آب ناسالم مجهز باشد استفاده نکنید.

غذای پخته شده را در اسرع وقت خوردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای پخته شده را در ظرف دربسته در یخچال نگهداری کنید.

در اطراف نگه از گرفتن ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی اجتناب کرده اند دسترس اشکالات درهم آمدن است نگهداری چرخ دنده غذایی در ظروف در بسته است.

تخته های پایین تر (تخته های سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت) را همراه خود آب آلوده نشده بشویید

بطری های آب معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشابه را در استخرهای شنا قرار ندهید. باید به خاطر داشت کدام ممکن است توصیه طیف گسترده ای از {نوشیدنی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها در حوض، حوض را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای سرما شدن هر دو تمیز کردن، باعث آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مسمومیت تا حد زیادی آنها تبدیل می شود.

اکثر افراد وقتی برای تفریح ​​هر دو تور پوست می توسعه اگر آب مفید پیدا نمی کنند هر دو میوه هایی معادل هندوانه، هندوانه، بطری نوشیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را در آب خالص کدام ممکن است در نزدیکی شخصی پیدا می کنند سرماخوردگی می کنند.

اگر این آب آلوده به ویروس، انگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید … باشد، این آلودگی به میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطری ها سرایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مصرف کردن آن ها انسان فرد مبتلا تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/