چه کسی پای پزشکان را خالی می کند؟بازدید: ۰

گزارش کردن جام جم آنلاینحسن ابوالقاسمی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه چرا عده ای به دنبال تخریب جامعه پزشکی هستند، گفت: رشته پزشکی در ایران رونق گرفته و نسبت به سایر رشته ها توانمندتر شده و باعث پیشرفت و توسعه سلامت کشور شده است. سیستم مراقبت

وی افزود: زمانی که آموزش پزشکی به وزارت بهداشت رسید بسیاری از مردم احساس حسادت کردند و هنوز هم حسادت می کنند و با این حسادت نمی توان مقابله کرد.

ابوالقاسمی با اشاره به بیگانگی جامعه پزشکی از بسیاری از سنگرهای خود گفت: متاسفانه دستوراتی صادر می کنند که جامعه پزشکی با آن موافق نیست.

وی ادامه داد: چرا یک پزشک در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و چرا وزیر بهداشت در این شورا نیست؟

بقیه الله رئیس دانشگاه علوم پزشکی افزود: کسانی که در سایر رشته ها هستند جامعه پزشکی را با مشکل مواجه می کنند.

وی با اشاره به مهاجرت پزشکان گفت: دلایل زیادی برای مهاجرت پزشکان وجود دارد، اما وقتی با جامعه پزشکی استرس داشته باشند، آنها را به مهاجرت سوق می دهد.

ابوالقاسمی با عنوان این مقاله با بیان اینکه کمترین تعاریف پزشکی متعلق به جامعه پزشکی ایران است، افزود: در هیچ کجای دنیا تعریفی از ایران وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفت: هرکس به جامعه پزشکی حمله کند می خواهد پزشکان را نابود کند. اما جامعه پزشکی همچنان قابل اعتمادترین حرفه در جامعه است.

وی با اشاره به تخریب جامعه پزشکی در رسانه ها افزود: هیچکس از این تخریب سود نمی برد و بعداً تخریب کنندگان و خانواده هایشان متضرر می شوند.