چقدر دلم روشنه وقتی باهات حرف میزنمگفتگو با الحسین نام برنامه ای برای شنیدن سخنان فروتنانه و احساسات درونی افراد در مناصب و مناصب مختلف با امام حسین (علیه السلام) است که تیتراژ پایانی آن با پیام «انا الحسن» خوانده می شود. چه کسی روی تو حساب می کند» در رابطه ما چقدر دلم با تو سبک است.. «این را می گویم» نوشته عبدالرضا هلالی.

بازدید: ۰