چرا منافذ و پوست خواهید کرد خارش می تدریجی؟


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی برهمراه خود فرآیند‌های آسان‌تر برای مقابله همراه خود خارش منافذ و پوست آغاز کنید، لباس‌هایتان را عوض کنید، عالی مرطوب‌کننده روی پوستتان بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر چیزی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنید قابل انجام است باعث خارش شود اجتناب کنید. اگر پاسخ این است نداد، باید به دکتر مراجعه کنید.

خواه یا نه منافذ و پوست خواهید کرد خشک است؟

اگر منافذ و پوست خواهید کرد خشک است، جای سوال کردن نیست کدام ممکن است دچار خارش شوید. خشکی منافذ و پوست در زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محل قرارگیری های خشک شدیدتر است.

تراکم منافذ و پوست خشک همراه خود افزایش سن افزایش خواهد یافت. برای تعمیر همه اینها خارش باید بعد اجتناب کرده اند اتاق استراحت اجتناب کرده اند مرطوب کننده بیشترین استفاده را ببرید، یعنی روزی کدام ممکن است پوستتان باقی مانده است مرطوب است، آب فراوان بنوشید، اجتناب کرده اند رطوبت گیر بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوش تمدید شده نگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آب خوب و دنج استفاده نکنید. علاوه بر این باید اجتناب کرده اند صابون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها شوینده کسل کننده استفاده کرد.

خواه یا نه جوش موجود است؟

اگر منافذ و پوست خواهید کرد آغاز به خارش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاول های نوزاد به نظر می رسد شد، به مستعد ابتلا به اشکال اجتناب کرده اند منافذ و پوست شماست کدام ممکن است ممکن است به توضیحات زیر باشد:

. عفونت های قارچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکتریایی مشابه فولیکولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یرقان

. تکه اشکالات مشابه پشه هر دو عنکبوت. پیش آگهی گزش کنه‌های خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساس‌ها دردسر است از شبیه بثورات پوستی هستند. شپش ممکن است باعث خارش منافذ و پوست اوج خواهید کرد همراه خود خارش از حداکثر شود.

. اگزمای آتوپیک هر دو درماتیت کدام ممکن است روی منافذ و پوست به صورت لکه های خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته پوسته هر دو بثورات فوق العاده خارش دار به نظر می رسد تبدیل می شود. کودکان تا حد زیادی آسیب پذیر ابتلا به این عارضه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سابقه خانوادگی آسم هر دو واکنش آلرژیک دارید، احتمال ابتلا به آن است تا حد زیادی است.

. درماتیت تماسی ناشی اجتناب کرده اند پاسخ به چیزی است کدام ممکن است همراه خود منافذ و پوست خواهید کرد در تصمیم است، مشابه فلزی در جواهرات خواهید کرد هر دو عالی ماده شیمیایی در فراهم می کند زیبایی.

هنگامی کدام ممکن است فرد مبتلا هستید سیستم عصبی خواهید کرد دچار تعداد زیادی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خطا به اعصاب منافذ و پوست می گوید کدام ممکن است در صورت عدم وجود انگیزه آغاز به خارش کنند. در این چیزها چیزی روی منافذ و پوست به نظر می رسد نمی شود. با این حال اگر منافذ و پوست را بیش اجتناب کرده اند حد خوب و دنج کنید، تحریک تبدیل می شود

مشکلات زیر پوستی!

خارش منافذ و پوست قابل انجام است ناشی اجتناب کرده اند چیزی در موجود در هیکل خواهید کرد باشد کدام ممکن است {در این} زمان نماد دهنده عارضه خارش است.

. کهیر: کهیر در تأثیر عالی پاسخ آلرژیک تحمیل تبدیل می شود. کهیر شبیه منافذ و پوست منفرد هر دو خوشه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً خارش دارد. استرس، از گرما، بازی هر دو قرار تکل کشف نشده آفتاب خورشید ممکن است باعث کهیر شود.

. پسوریازیس: این عارضه در نتیجه ساخت سلول های پوستی به مقدار بیش از حد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت لکه های آلوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارش دار در مرحله منافذ و پوست به نظر می رسد تبدیل می شود. پسوریازیس در تأثیر ورزش بیش اجتناب کرده اند حد سیستم امنیت تحمیل تبدیل می شود.

. باردار بودن: اجتناب کرده اند هر ده زن باردار بیش اجتناب کرده اند عالی نفر دچار خارش تبدیل می شود. دلیل برای این خارش خاص است، اجتناب کرده اند راش بی گناه به همان اندازه مشکلات قابل توجه.

. داروها: برخی اجتناب کرده اند داروها حتی با بیرون هیچ علامتی می توانند باعث خارش منافذ و پوست شوند:

. برخی اجتناب کرده اند داروهای فشار خون

. آلوپورینول برای نقرس

. آمیودارون برای مشکلات ریتم مرکز

. قرص هایی به تماس گرفتن دیورتیک کدام ممکن است نفخ را کاهش می دهد

. استروژن

. هیدروکسی اتیل سلولز ({مورد استفاده در} باردار بودن)

. داروهای مسکن تجویزی به تماس گرفتن داروها افیونی

. سیمواستاتین برای کلسترول بالا

. مسکن هایی مشابه استامینوفن، ایبوپروفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپروکسن سدیم

خواه یا نه خارش به عصب هم درمورد است؟

هنگامی کدام ممکن است فرد مبتلا هستید سیستم عصبی خواهید کرد دچار تعداد زیادی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خطا به اعصاب منافذ و پوست می گوید کدام ممکن است در صورت عدم وجود انگیزه آغاز به خارش کنند. در این چیزها چیزی روی منافذ و پوست به نظر می رسد نمی شود. با این حال اگر منافذ و پوست را بیش اجتناب کرده اند حد خوب و دنج کنید، تحریک تبدیل می شود. همه اینها خارش به دلیل مشکلات زیر تحمیل تبدیل می شود:

. زونا
. اماس
. حمله مغزی
. تومور مغزی
. آسیب عصبی

خواه یا نه خارش ممکن است توضیحات روانی داشته باشد؟

اگر دکتر خواهید کرد نتواند دلیل برای فیزیکی خارش خواهید کرد را تصمیم گیری تدریجی، احتمالاً پایه های آن در داخل خودتان نهفته است. برخی اجتناب کرده اند نتایج روانی قابل انجام است خواهید کرد را به بخار دادن هر دو لایه برداری منافذ و پوست ترغیب کنند، از قابل انجام است بافت کنید چیزی روی منافذ و پوست خواهید کرد می خزد. علاوه بر این {در این} حالت چیزی روی منافذ و پوست دیده نمی شود با این حال در تأثیر خراش بیش اجتناب کرده اند حد منافذ و پوست آسیب می بیند. خارش بیش اجتناب کرده اند حد ممکن است سیگنال ای اجتناب کرده اند اسبابک ها زیر باشد:

. ناامیدی
. درگیر
. اختلال وسواس ذهنی ممکن
. روان پریشی (روان پریشی)
. اختلال مکانیکی

بلافاصله با این حال قابل انجام است!

خارش منافذ و پوست معمولاً انگیزه آسان ای دارد، با این حال در برخی اسبابک ها، اگر یکپارچه پیدا تدریجی، ممکن است سیگنال ای اجتناب کرده اند مشکلات قابل توجه باشد، شناخته شده به عنوان مثال:
. بیماری کلیوی
. بیماری کبد
. مشکلات تیروئید
. برخی اجتناب کرده اند بسیاری از بیشتر سرطان ها، به طور قابل توجهی بیماری هوچکین
. دیابتی
. ضعیف آهن
. ویروس نقص امنیت انسانی

همه اینها خارش منافذ و پوست در ساعت شب در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است دلیل برای شناسایی شده است ای ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی روی منافذ و پوست دیده نمی شود. به این خارش، خارش در یک روز واحد می گویند.

اگر همراه خود این اشکال شناخته شده هستید، می‌دانید کدام ممکن است نتایج ناسالم آن بر خواب چیست. خارش در ساعت شب ممکن است به توضیحات زیر باشد:

ساعت روزانه خواهید کرد کار شخصی را انجام می دهد

چون آن است از قبل می دانید، ساعت آلی هیکل خواهید کرد بر چرخه خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری تسلط دارد: این ریتم ارائه می دهیم {کمک می کند} ساعت شب ها بخوابید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل روز منتظر باشید. بخشی اجتناب کرده اند این معنی نشان می دهد که دمای مرکزی هیکل در ساعت شب افزایش می‌یابد، کدام ممکن است می‌تواند جریان خون را در منافذ و پوست افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خارش شود.

سد دفاعی منافذ و پوست خواهید کرد آسیب دیده شده است

در ساعت شب، گرمای تحمیل شده در هیکل باعث تبخیر آب اجتناب کرده اند لایه بیرونی منافذ و پوست تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است باعث خارش شود.

تبخیر آب در لایه اپیدرمی منافذ و پوست استحکام سد دفاعی منافذ و پوست را به خطر می اندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به داروها خارش آور اجازه دریافت پذیرش در منافذ و پوست را می دهد.

تأمین: دلیل

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/