چرا صبح ها چشمان ما تار تبدیل می شود؟


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبتاری صبحگاهی می‌تواند توضیحات زیادی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند بیماری‌های عصبی می‌توانند باعث تاری صبحگاهی شوند. برخورد همراه خود چنین وضعیتی باید بازرسی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علل بی نظیر تعیین شود.

تاری دید یکی اجتناب کرده اند شایع ترین مشکلات تخیل و پیش بینی است. هنگامی کدام ممکن است تاری دید رخ می دهد، شخص باید دائماً پلک بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دائماً چشمان شخصی را بمالد به همان اندازه دید خالص شخصی را بازگرداند. تاری دید بالقوه است در صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند بلند شدن اجتناب کرده اند خواب رخ دهد.

تاری صبحگاهی بالقوه است در یک واحد توجه هر دو در هر ۲ توجه رخ دهد. تاری دید در صبح ممکن است توضیحات مختلفی داشته باشد، اجتناب کرده اند کهولت سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب مروارید گرفته به همان اندازه نقطه ضعف توجه، میگرن هر دو افت قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت. همه اینها ممکن است انگیزه این عارضه باشد.

درک بیشتر دلیل برای به ما {کمک می کند} به همان اندازه معامله با عملی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری تری داشته باشیم. در اصولاً اشیا نیازی به اولویت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پلک زدن هر دو مالیدن توجه ها، دید واضحی باز تبدیل می شود. با این حال عالی پرس و جو باقی {می ماند}: چرا برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی صبح ها تاری دید دارند؟

۱. اشک را روی درجه توجه خشک کنید

اشک چشمان خواهید کرد را خورده شدن، دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن می تدریجی. ما مدام گریه می کنیم، حتی در هنگام خواب. همراه خود این جاری، معمولاً اشک های در یک روز واحد ما ممکن است درجه توجه را خشک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شود دید ما در صبح تار شود. تعدادی از بار پلک زدن بعد اجتناب کرده اند بلند شدن اجتناب کرده اند خواب ممکن است قرنیه را آبرسانی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاری را اجتناب کرده اند بین ببرد.

۲. واکنش آلرژیک توجه

واکنش آلرژیک ممکن است باعث خارش، تورم، آبریزش توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی توجه شود کدام ممکن است ممکن است در نتیجه تاری دید پس اجتناب کرده اند بلند شدن اجتناب کرده اند خواب شود. اگر حساسیت توجه خواهید کرد در صبح شدیدتر تبدیل می شود، بالقوه است ضرر اجتناب کرده اند کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هر دو موهای حیوانات خانگی در {اتاق خواب} خواهید کرد باشد. علاوه بر این بالقوه است به چرخ دنده شوینده ای کدام ممکن است برای تمیز کردن ملافه استفاده تبدیل می شود حساسیت داشته باشید.

۳. خوابیدن روی صورت

خوابیدن به صورت روبه زیرین ممکن است باعث بیماری به تماس گرفتن سندرم Velopillar (FES) شود. این پدیده روزی رخ می دهد کدام ممکن است پلک فوقانی خاصیت ارتجاعی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهد. این اراده باعث تاری دید در صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش توجه شود. سندرم پلک فلاپی بالقوه است برای هر کسی {اتفاق بیفتد}، با این حال در پسران اضافه وزن شایع تر است.

۴. دیستروفی کانونی قرنیه

این مثال باعث تورم قرنیه در هنگام خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تاری دید در صبح تبدیل می شود. تخیل و پیش بینی در کل روز به طور پیوسته افزایش می یابد. دیستروفی قرنیه در خانمها شایع‌تر اجتناب کرده اند پسران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم معمولاً در سن ۵۰ سالگی به نظر می رسد می‌شوند.

۵. در گذشته اجتناب کرده اند خواب مقداری دارو خوردن کنید

آنتی هیستامین ها، قرص های خواب، داروهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای {فشار خون بالا} می توانند ساخت اشک را در کل خواب کاهش دهند. اگر این داروها در گذشته اجتناب کرده اند خواب خوردن شوند، بالقوه است باعث تاری دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی توجه در صبح شوند.

۶. خوابیدن همراه خود لنز تماسی

خوابیدن همراه خود لنزهای تماسی ممکن است اکسیژن رسانی توجه را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه خشکی توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاری دید پس اجتناب کرده اند بلند شدن شود. در همه زمان ها باید در گذشته اجتناب کرده اند خواب آن را پوست بیاورید.

۷. مشکلات قند خون

قند خون بالا هر دو زیرین نیز ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر تاری دید صبحگاهی باشد. بعد از همه {در این} صورت علائم عکس مشابه با سرگیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف خواهید داشت. قند خون بالا ممکن است عالی علامت هشدار دهنده اولین دیابت باشد.

۸. مشکلات غدد چربی

معمولاً غدد چربی کودک نوپا فراگیر توجه خواهید کرد (غدد میبومین) در هنگام خواب، روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب فوق العاده به سختی ساخت می کنند. این اراده در نتیجه تحریک توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاری دید در صبح شود.

۹. خوابیدن همراه خود پنکه

خوابیدن همراه خود پنکه بالقوه است دمای اتاق برتر را فراهم تدریجی. همراه خود این جاری، خوابیدن همراه خود پنکه ممکن است منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه خواهید کرد را خشک تدریجی، حتی روزی کدام ممکن است پلک های خواهید کرد بسته است. این اراده باعث خارش، تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاری دید شود.

اگر صبح ها تاری دید دارید باید به دکتر مراجعه کنید؟

هنگامی کدام ممکن است تاری پس اجتناب کرده اند پلک زدن هر دو مالیدن توجه ها اجتناب کرده اند بین {می رود}، هر دو روزی کدام ممکن است متناوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} خاصی کدام ممکن است ، نیازی به برای مشاوره دکتر ندارید.

با این حال نباید مشکلات تخیل و پیش بینی هر دو تاری دید مداوم را در کنار همراه خود علائم تولید دیگری نادیده بگیرید. برای تجزیه و تحلیل به دکتر مراجعه کنید. تاری دید در صبح ممکن است سیگنال سکته مغزی باشد کدام ممکن است عالی اورژانس پزشکی است.

اگر شخص خاص سکته کرده باشد، بالقوه است علائم عکس مشابه با اشیا زیر را داشته باشد:

– سرگیجه

-عوارض

گزگز هر دو بی حسی در یک واحد هر دو هر ۲ طرف هیکل

لکنت زبان

به ترتیب، تخصص ضربه به حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه مغزی در گذشته اجتناب کرده اند خواب بالقوه است باعث تاری دید در صبح شود. سایر علائم ضربه مغزی عبارتند اجتناب کرده اند:

– عدم توافق

-عوارض

-حالت تهوع

– سرگیجه

زنگ زدن در گوش

همراه خود تاری دید صبحگاهی تجزیه و تحلیل گرفت

اگر واکنش آلرژیک چشمی باعث تاری دید شود، دکتر بالقوه است پس اجتناب کرده اند تبصره علائم (قرمزی، آبریزش توجه، خارش توجه) تجزیه و تحلیل دقیقی بدهد.

در چنین سناریویی، قطره های چشمی آلرژیک می توانند تاری را افزایش بخشند. همراه خود این جاری، در مواقع تولید دیگری، دکتر بالقوه است خواستن به انجام آزمایشاتی برای ایجاد دلیل برای بی نظیر تاری صبحگاهی داشته باشد.

این برای ادغام کردن عالی معاینه کامل توجه برای ابعاد گیری حدت تخیل و پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آزمایشی برای تصور عصب تخیل و پیش بینی، قرنیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبکیه است. بازرسی ساقی شدن توجه ها نیز به تصمیم گیری دلیل برای تاری دید {کمک می کند}.

دکتر قطره های چشمی خاصی را به توجه خواهید کرد وارد می تدریجی به همان اندازه مردمک ها را ساقی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به دکتر اجازه می دهد به همان اندازه فراتر اجتناب کرده اند توجه خواهید کرد را ببیند.

آزمایشات تولید دیگری برای ادغام کردن آزمایش ابعاد گیری ساخت اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید طول تبخیر آنها می باشد. بسته به علائم خواهید کرد، بالقوه است آزمایشات خاصی می خواست باشد.

شناخته شده به عنوان مثال، اگر صبح‌ها همراه خود خستگی، افزایش ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی بیش اجتناب کرده اند حد تاری دید دارید، بالقوه است درجه گلوکز خون خواهید کرد را بازرسی کنند.

انتخاب های درمانی صبحگاهی

تاری دید در صبح بالقوه است نیازی به معامله با نداشته باشد. تا نتیجه بیماری خاصی باشد. {در این} حالت معامله با بستگی دارد دلیل برای تاری دید در صبح دارد.

هنگامی کدام ممکن است دلیل برای بی نظیر برطرف شد، تاری دید خواهید کرد باید افزایش یابد. شناخته شده به عنوان مثال، اگر تورم قرنیه باعث تاری دید شود، دکتر بالقوه است قطره های چشمی را برای بردن آب اضافی اجتناب کرده اند قرنیه تجویز تدریجی. همراه خود این جاری، در صورت واکنش آلرژیک توجه، خوردن آنتی هیستامین ها ممکن است علائم واکنش آلرژیک را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاری را متوقف تدریجی.

آنتی هیستامین ها

استفاده اجتناب کرده اند قطره های آبرسان در گذشته اجتناب کرده اند خواب هر دو بعد اجتناب کرده اند بلند شدن اجتناب کرده اند خواب ممکن است توجه های خواهید کرد را مرطوب تدریجی. این اراده اجتناب کرده اند مه صبحگاهی جلوگیری تدریجی هر دو خواهید کرد را اجتناب کرده اند شر آن خلاص تدریجی.

قطره های مرطوب کننده توجه

این قطره ها توجه را شسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدعفونی می تدریجی. این قطره ها علاوه بر این تعمیر خارش، حساسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک توجه ها، به معامله با تاری دید صبحگاهی نیز {کمک می کند}.

علل تاری دید را در صبح بازرسی کنید

در همین جا تعدادی از نکته کمک خواهد کرد که شما جلوگیری اجتناب کرده اند تاری صبحگاهی موجود است:

مایعات زیادی بنوشید به همان اندازه بدنتان (اجتناب کرده اند جمله چشمانتان) هیدراته نگه دارد.

{اتاق خواب} شخصی را گردگیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملحفه ها را مرتب بشویید.

– همراه خود لنز بیدار بمانید، بدنه لنز تماسی را روزانه تازه کنید.

همراه خود پنکه بیدار بمانید هر دو مستقیماً {به سمت} صورت خواهید کرد نیست.

به پایین هر دو پهلو بخوابید ۹ روی معده.

هر عصر حداقل ۷ به همان اندازه ۸ ساعت بخوابید. استاندارد زیرین خواب بالقوه است به تاری دید کمک تدریجی.

{برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی، تاری دید در یک واحد هر دو هر ۲ توجه در صبح رخ می دهد. کم آفتاب شدن مداوم ممکن است سیگنال ضرر انتقادی تری باشد. اگر تاری رنگ به طور مشترک رخ می دهد، در کل روز یکپارچه دارد، هر دو اگر علائم مرتبط عکس را تخصص می کنید، به دکتر شخصی مراجعه کنید به همان اندازه علل تاری را در صبح تجزیه و تحلیل دهد.

تاری دید کوتاه مدت در صبح معمولاً بی گناه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان آن را به تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند عادات خالص نسبت داد. معمولا طولی نمی کشد به همان اندازه تخیل و پیش بینی خواهید کرد به حالت روال برگردد.

تاری صبحگاهی ممکن است ناشی اجتناب کرده اند حساسیت توجه، خوابیدن همراه خود لنزهای تماسی هر دو حتی برخی داروها باشد.

آسیب های اوج نزدیک به زمان خواب، ویژه به ویژه ضربه مغزی از حداکثر کدام ممکن است ممکن است باعث ضربه مغزی شود، ممکن است در نتیجه تاری دید در صبح شود. {در این} مورد، تاری دید بالقوه است همراه خود علائم عکس در کنار باشد، اجتناب کرده اند جمله:

– سرگیجه

-حالت تهوع

-عوارض

– صدای زنگ در گوش

ناهماهنگی اعضا

بلند شدن همراه خود تاری دید ممکن است سیگنال سکته مغزی باشد. سکته مغزی عالی مناسبت شبح کننده اقامت است کدام ممکن است برای ادغام کردن لخته شدن خون در ذهن تبدیل می شود. در صورت تبصره هر عالی اجتناب کرده اند علائم زیر، ضروری است کدام ممکن است فوراً به دکتر مراجعه کنید.

بی حسی هر دو گزگز، ویژه به ویژه در یک واحد طرف هیکل

ضرر در بحث کردن

-عوارض

– سرگیجه

اگر همراه خود تاری دید در یک واحد هر دو هر ۲ توجه اجتناب کرده اند خواب بیدار می شوید، احتمالاً یکی اجتناب کرده اند توضیحات تاری دید در صبح در این متن انگیزه . خوشبختانه، اجتناب هر دو مدیریت هر عالی اجتناب کرده اند این اجزا نسبتاً آسان است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/