چت در اینستاگرام سرراست تر تبدیل می شود


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتهمراه خود این اصلاح، چت های جدید در بالای نیمه فید به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان می توانند در حین مرور فید همراه خود کلیک کردن بر روی نیمه پیام پاسخ دهند.

این این سیستم علاوه بر این منصفانه میانبر برای کشتی سریعتر پست ها اضافه کرده است. مشتریان می توانند غیر از مرور لیست دوستان شخصی ۴ دوست را انواع کنند کدام ممکن است همراه خود انواع امکان اشتراک گذاری شناخته شده به عنوان میانبر به نظر می رسد می شوند.

اینستاگرام علاوه بر این اشتراک لحن را فراهم می کند کدام ممکن است به مشتریان امکان می دهد پیش حاضر های ۳۰ ثانیه ای Spotify، Apple Music را انتخاب کنید و انتخاب کنید Amazon Music را به اشتراک بگذارند.

اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است متا آغاز به ترکیب اینستاگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسنجر کرد، چت خانه اینستاگرام به طور پیوسته عملکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهم های بیشتری همراه خود مسنجر پیدا کرده است. کاربرانی کدام ممکن است پیام‌های دریافتی اجتناب کرده اند هر ۲ این سیستم را {به یکدیگر} پیوند می‌دهند، اکنون می‌توانند ببینند {کدام یک} اجتناب کرده اند دوستانشان اینترنت هستند در بالای بخش DM.

اینستاگرام علاوه بر این میانبر Silent را خیلی شبیه به‌روزرسانی فعلی مسنجر اضافه کرده است. افزودن این میانبر به پیام‌ها امکان اکتسابی پیام‌ها را با بیرون اطلاع زودتر فراهم می‌تدریجی. علاوه بر این چت های گروهی قابلیت رای دادن خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظرسنجی ها تولید دیگری محدود به استوری نخواهد بود.

به مشاوره آنلاین موقعیت یابی Angjet، این {به روز} رسانی فوراً به راحتی در دسترس است همه قرار نخواهد گرفت. این نمایندگی ادعا کرد کدام ممکن است مشخصه‌های جدید در برخی ملت ها به راحتی در دسترس است {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در اختیار مشتریان جهانی قرار خواهد گرفت، با این حال شناسایی ملت ها هر دو زمان در دسترس بودن جهانی آن‌ها را ادعا نکرد.

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/