پیش بینی افزایش غلظت آلاینده های جوی در ۶ فرمانداری با پرهیز از تردد غیرضروری
با اشاره به سکون هوا و افزایش غلظت آلاینده های هوا در ۶ استان کشور نسبت به مدیریت بهینه در استفاده از سوخت های فسیلی، کاهش ترددهای غیرضروری و عدم ورزش در فضای باز به ویژه برای به افراد مسن، کودکان و افرادی که سابقه بیماری قلبی دارند، توصیه می شود نفس بکشند.