پویش «به عشق علی (علیه السلام)» همراه خود حضور معاونت صدای رسانه سراسری در یزد در جاری برگزاری است.


به گزارش خبرنگار جام جم اینترنت اجتناب کرده اند یزد، علی اکبر سلمانی بابیان اینکه کمک به ایتام یکی اجتناب کرده اند امتیازات دین مبین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله به طور قابل توجهی آخوند موحد امام علی (ع) است، تصدیق شد: این کمک به ایتام یکی اجتناب کرده اند امتیازات دین مبین اسلام است. . : پویش به عشق علی (علیه السلام) همراه خود هدف تجلیل اجتناب کرده اند سیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت مولا علی (علیه السلام) در کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتام همراه خود همکاری معاونت صدای رسانه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام زمان (عج) صفحه بحث رضایی (علیه السلام).

وی افزود: در جاری حاضر ارتباط خوبی بین اعضای این پویش برقرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود {اطلاع رسانی} این پویش در این سیستم های مختلف صدای جمهوری اسلامی در ۱۴ جامعه رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداوسیما شاهد کمک های تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر برای هموطنان گران قیمت باشیم. مشارکت سالکان خدا {در این} حرکت».

معاون رشد مشارکت های از ما کمیته کاهش جهان ای شکسته نشده داد: اگر سنت معامله با به ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان در گروه رواج بیشتری داشته باشد تاثیرات فوق العاده خوبی در تعمیر نیازهای مددجویان ممکن است داشته باشد.

سلمانی اظهار داشت: سال قبلی ۳۹ میلیارد تومان برای پنج هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکار توسط ۱۸ هزار حامی تیز کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون بسیار زیاد اجتناب کرده اند ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران در شرایط کمتری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است خیرین جدید به وضعیت شخصی توسل به شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی اتفاق خواهد افتاد.

وی در خصوص خانوار های موسوم به محسن نیز اظهار داشت: خانوار محسن خانوار ای است کدام ممکن است پدر در آن اقامت می تنبل با این حال به هر دلیلی اعم اجتناب کرده اند بیماری هر دو شرایط تولید دیگری {نمی تواند} نیازهای خانوار را تامین تنبل.

السلمانی افزود: موسسات خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران اجتناب کرده اند طریق کد دستوری ۵*۱۰۱۰*۷۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره مقوا ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۷۷۰۹۸۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کشتی عدد ۵ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۰۱۰۱۰ کمک های شخصی را به ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعف علی(ع) واریز کنند. (ع) قالب.

وی علاوه بر این تصدیق شد: مومنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداجویان در صورت احتمال دارد حمایت اجتناب کرده اند ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین می توانند به مکان ekram.emdad.ir مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل سال اجتناب کرده اند منصفانه هر دو تعدادی از یتیم حمایت پولی بپذیرند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/