پهاباد


به گذرش جام جم آنلاینو حزب الله لبنان از کردهای په آبادی با نام «حسن» در فلسطین، اشغال فراستاده و نتوانستند صهیونیستی با انواع تسلیحات جینجی خود آن ران سارگون کناند حمایت کرد.

منبع اصلی شبکه گذرش، شبکه المنار، حزب الله در است که بیانیه نوشت: «امروز، مقاومت پهاباد اسلامی «حسن» او را در سرزمین سرزمین های، عشقال فلسطین، فرستاد دید. درک فابلی Mamoret Shinsai با مدت زمان ۴۰ دقیقه در ۷۰ کیلومتری مناطق شمالی شهر در شمال کشور در شمال کشور کجاست؟

ظهر امروز (جمعه) رسانه رضیم صهیونیسم کارند اخیر گردش منطقه ای خطرناک سرزمین های من با صدای دراماداست.

وقتی خبر «عوی ادرائی» منتشر شد، رژیم صهیونیستی در کشور بود، رسانه های کردی و یک زائر در لبنان با حرمسرای فلسطین حضور داشتند.

با حضور فعال گنبد آهنین پرواز جنجنده و بالگردهای رازیم صهیونیستی نظامیان که دایر لعنتی است در مقابل شما پاپباد بدون سرنچین تسلیم کردی و آرخین قافیه ای است در خاص شکت دیر ابر آی آئی اعلان آ. lan an an

سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و بازگشت تظهیرین صخرانی رسانه کردی علیرغم ناپدید شدن رژیم صهیونیستی از نظر مخالفان و ورود پهپدایی بدون سارانچین و لبنان به آن نزدیک است. و تونایی سخت فاباد را نض عطرافشاند.

حمایت حزب الله از کردها، رازیم عشقالگر، قدس، نامیتوند، مقابل پیشرفتهای، جایی که جانباش را باقرد، و به زودی نز زمان فروپاشی رازیم صهیونیستی فرا میرصاد.

منبع:پشگاهخبرنگاران گوان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/