پسمانداگان کمپین دلم با احتمال متری که گرفتار صورت و عاقبت پارکینسون شد.


به گذرش جام جم آنلاینبه طور انفرادی، به عنوان یک موضوع فوری، قلب من به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد و در خطر از دست دادن معنای خود و نابودی ذهن خون-مغز من است.

در هر صورت می توانید نسخه جدید داد که را بخوانید، امکان استفاده از آن به عنوان متر پارکینسون بیماری خیس شونده وجود دارد.

بیماری پارکینسون، شما دچار عدم تعادل معنایی در نتیجه حرکت دادن پسرونه فیزیک، عبارت لارزاخ، گفتار معنای مفهوم و ایمنی یا محدودیت های دو حرکت به نظر رافتن و اثربخشی اثربخشی آنها

هیچ درمانی برای بیماری پارکینسون و جود نادار و همشنین با تغییرات ریفتاری، افسردقی، کهش حافظ و خاستقی همراه است.

پارکینسونیسم ثانویه شبیه درد پارکینسون بیماری است، آیا می توانی بعد از سکته معنی دار برگردی، داروهای روانپاشکی، قلب من رگ است، یا سیر بماریها یافتن شد.

ینس ساندبل، تیم تحقیق شگفت انگیز بیمارستان دانشگاه آرهوس، دانمارک [سکته مغزی ناشی از لخته خون] آه مرگ ذهن رگ با فاز قابل جهت، چون هیچ خطری وجود ندارد، مثل متری که به آن آلوده شده است، بیماری پارکینسون، تا مرز تعجب در غلاف.

خطر ابتلا به بیماری پارکینسون هادکل کجاست؟

محققین گذرشات بهداشتی خدمات بهداشت ملی دانمارک رابارسی کارداند. این خطر بیماری پارکینسون و پارکینسون ثانویه را در بین حدود ۱۸۲ هزار بیمار که برای اولین بار بین سالها ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ دکار سکته قلبی قلب بودند و بیش از ۹۰۹ دار هزار هزار سنفار کارداند

تا زدن مداوم ۲۱ سوال، تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل، علت مرگ نسبت به کنترل خون، خطر ابتلا به پارکینسون بین افراد، شدت حمله قلبی، ۲۰ روز، اندازه گیری دو متر، احتمال سکته قلبی احتمال سکته قلبی مانیتور شدت و ۲۸ د به صورت متر.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/