پسر کشتی گیر در نزاع مستی کشته شد


گزارش کردن جام جم آنلاین تحقیقات جنایی این پرونده از هفتم مهرماه سال گذشته با گزارشی مبنی بر قتل مرد جوانی به نام امیرحسین در امیرآباد ورامین آغاز شد. با حضور تیم جنایی در بیمارستان مشخص شد که امیرحسین بر اثر دو ضربه چاقو به سر جان خود را از دست داده و دچار خونریزی شدید شده است.

پدر مقتول در تحقیقات به ماموران گفت: پسرم کشتی ساز بود و در یک شرکت داربست کار می کرد. برادر صاحب شرکت با امیرحسین درگیر شد و چند بار با او درگیر شد.

مظنون پرونده حمید پس از دو هفته تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد. وی در بازجویی به قتل اعتراف کرد و گفت: وقتی به شرکت برادرم رفتم چند بار با امیرحسین دعوا کردم. آخرین باری که به او فحش دادی و شرکت را ترک کردی. آن روز مشروب خورده بودم و حالت عادی نداشتم. برای همین به خانه پدری امیرحسین رفتم تا به او هدیه بدهم. آنجا با هم دعوا کردیم و با چاقویی که همراهم بود او را زدم. من قصد کشتن او را نداشتم و ضربه ای به پایش زدم.

پس از اعترافات مرد جوان و پایان تحقیقات، پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و حامد در شعبه دهم برای محاکمه قرار گرفت. در ابتدای جلسه پدر و مادر امیرحسین خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند. سپس متهم روی صحنه رفت و گفت: آن روز مشروب خوردم و عادی نبودم. به همین دلیل چیز زیادی از داستان به خاطر ندارم. من حتی نمی دانم چه زمانی با امیرحسین برخورد کردید. من و امیرحسین با هم دوست بودیم. پزشک قانونی اعلام کرد که امیرحسین یک بار از ناحیه سر و یک بار از ناحیه پا مورد اصابت قرار گرفته است. من آن روز یک چاقو داشتم. شاید با شخص دیگری درگیر شده و چاقو خورده است.
پس از دفاعیات متهم و وکیل وی، قضات برای تصمیم گیری وارد دادگاه شدند.