پرونده شهادت افسر پلیس باید خارج از نقش شنیده شود


گزارش کردن جام جم آنلاین از سوی قاضی استان تهران، علی القاصی مهر، پس از شهادت مستمر امیر کیوانلو در جریان دستگیری سارق مسلح، دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور رسیدگی جداگانه و خارجی به موضوع این جنایت را صادر کرد.

پس از شهادت مستمر امیر کیوان لو در جریان دستگیری سارق مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران به دادسرای و انقلاب تهران دستور داد تا به صورت جداگانه و به ندرت به موضوع این جنایت رسیدگی کنند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت شهروندان خط قرمز در دستگاه قضایی است و هیچ تسامحی با مخلان امنیت عمومی و آرامش شهروندان وجود ندارد، گفت: کسانی که قصد زیر سوال بردن امنیت عمومی و آرامش شهروندان را دارند. در هر صورت باید مطمئن باشید. چه کسی با سیلی قانون مواجه خواهد شد؟

رئیس کل دادگستری استان تهران پیش از این در اولین جلسه «پیشگیری و مبارزه با سرقت های خشن»، استفاده از همه توانمندی ها و توانمندی ها برای پیشگیری و مبارزه با سرقت های خشن و متجاوزانه را وظیفه مشترک دستگاه قضایی، ضابطان انتظامی و انتظامی عنوان کرد. دست اندرکاران حوزه امنیت عمومی جامعه فوق الذکر گفتند: باید فضای عمومی درست شود جامعه برای دزدان خشن و خشن قرمز است تا کسی به خود اجازه ندهد در ملاء عام به مردم تعرض کند و با توسل به زور اموال آنها را بدزدد.