پروز حالا به توران نمی رود پروز ارزش ذخیره ای ندارد
ویکتور هنوز در پارک پردسان برای جان خود می جنگد. همانطور که کارشناسان می گویند، این توله یوزپلنگ هرگز به شرایط پایدار نرسید. به همین دلیل نباید به توران منتقل شود. در عین حال اخباری از محیط زیست به گوش می رسد که مدیران این سازمان تصمیم به کاهش هزینه های نگهداری «پیروز» گرفته اند، زیرا معتقدند پیروز ارزش حفاظتی ندارد و اولویت آنها حفظ یوزپلنگ در طبیعت است. اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست سخنرانی کرد.