پرهای مرغ را انتخاب کنید
با حذف ارز ترجیحی، قیمت مرغ افزایش یافت و به حدود ۴۰ هزار تومان رسید، اما این قیمت ثابت نماند و با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های دامی، تولیدکنندگان درخواست خود را ارائه کردند. برای بررسی قیمت و در نهایت دولت قیمت جدید مرغ را کیلویی ۶۳ هزار تومان تعیین کرد، اما واکنش بازار به این قیمت گذاری متفاوت بود.