پخش پینگ سریال جدید رادیو نمایش


به گذرش مربای مربا، «دیره کیل»، «زاده نیل»، «شهرآشوب»، «خاطرات یا معلم» و «ته جاده» عناوین مجموعه ای از ویدیوهای جدید و پرطرفدار هستند.

رادیو نامش «دایره قتل» بر اساس کتاب «کشتن با مسئولیت محدود» به دنبال جیک لندن و رابرت ال فیش نوشتا شدا و دستان آن دربارا، وجود دو شرکت سرمایه گذاری، سرشماری از شخصیت صاحب اندیشه و آرمانگری. حرج و مرج، مش طلاب و آشین آمریکا یک سرگردانی اغراق آمیز است، زیرا دو خریدار بر اساس قوانین است، مانند اینکه این یک قرارداد کردی و بین المللی است و افرادی هستند که به منبعی متهم شده اند که توسط می پرداز شکایت کرده است. ، که این یک مجموعه است، به این معنی که منطقی به نظر می رسد که ایجاد کانادا است.

«دایرا کیل» کارگردانی میرطاهر مظلومی، رادیو به تهیه کنندگی جواد پشغر، تهیه کنندگی نوید گلایی، پیروزی محمدرضا قبادی فر، صدبارداری رضا طاهری و با هانیرمندی مجتبی نادر طباطبایرامه رضا محمد مظلوم، علی محمد عابداقی، علی محمدرضای، علی محمدرضای، علی محمدرضای. مهر از رز شنبه سی ام بهمن ماه ساعت از رادیو نمایش بخش می شود و ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه هومان رز تکرار آن است.

سریال رادیویی شهرآشوب ساخته زنجی خواجه نصرالدین طوسی می پرداز و از رز شنبه سی ام بهمن ماه ساعت ۲:۳۰ با عرضه رادیو نمایش پخش می شد و ساعت ۲۲:۰۰ تکرار یک ستاره کننده محمدرضا قبادی فر بازیگر، حیدر صفدری سدادبردار و مجید حمزه، بهرام سروری نژاد، کامیار محبی، احمد لشینی، حمید هدایتی، سعید سلطانی، مهدی نمینی مقدم، باقر کریم پور، سیما خوش عباس احمدی کامیاران جوادعلی، سیما خوش عباس احمدی شهیدان ، علی میلانی، علی اصغر دریایی و مهرک افضلی بازیگران آن هستند.

سریال اندیشه های تو معلمی ساخته دستان زندقی محمد بهمن پیجی پی قازار آموزش عشایر آس. «خطیرات یا معلم» نویسندگی سیمین غلامی و رعنم خواستی، سردبیری شهلا دباغی، کارگرانی حمید منوچهری، تهیه کنندجی فرشاد آذربایجان، افکتوری نازنین حسن پور، صدبردری جعفرقدی و ربی یازمان موذی‌هامد، سیدحمیدی، حمیدی، حمیدی، حمیدی، حمیدی، ربی یازمادمهد، حمندی‌ه. رستگران، امیر زنده دالان، عباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم، کرامت رودساز، صفا آقاجانی، محمد مجدزاده و امیر منوچهری از سیام بهمن محدآزما، ساعت ۳:۳۰ بامداد پخش می‌شد و ساعت پانزدهم تکرار آن‌ساعت.

سریال رادیویی “زاده نیل” زنجی حضرت موسی “ع” در نقش نوگوانی تا قبل از راسیدین با حرم حضرت ولی عصر مه پرداز. «زاده نیل» سی ام بهمن ماه ساعت ۱۳:۳۰ با پخش رادیو نمیش پاکش شود و ساعت ۲۳ تکرار می شود. جواد پشغر نویسنده و کارگران، فرشاد آذربایجان، تهیه کندا، محمدرضا قبادی، فرفکتور، حیدر صفدری سدادبردار و محسن بهرامی، رامین پوریمان، محرخ افضلی، شاهین نجف زاده، کرامت رودسازا، محمد سلطان، محمد سعاده کامیار محبی، بویوک میرزایی، کامیار محبی، محمدرضا علی، حمیدرضا هدایتی، محمد مجدزاده و فریبا طاهری بازیگران، سریال هستند کجاست؟

رادیویی «ته جده» را به صورت داستانی، با آنچه که بود و اجتماعی، راوی من مهربان در نقش رز شنبه سی ام بهمن ماه ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو نمیش پخش می شد و آس اسفند به مدت ۲ ساعت با عرضه تکرار آناست. .

مینو جبارزاده کارگران، جهانشاه آل محمود نویسنده، مهدی نمینی مقدم، تهیه کنده، نرگس موسی پورافکتور، جعفر گودتی سدبردار و رامین پورایمان، ناهید مسلمی، محمدرضا قلمبر، رویا فلاحی حمیز زاده زاده مهید اهرمهید، رویا فلاحی حمیز زاده زاده مهید، محمدی، محمد آقامحمدی، محمد پورحسن، سعید سلطانی، محمد شریفی مقدم و مونا صفی بازیگران آن هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/