پاسخ حسین شریعتمداری به اظهارات وزیر امور خارجه


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی برحسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به اظهارات جدیدترین شاهزاده عبداللهیان به فارس اظهار داشت: همین الان آقای امیر عبداللهیان وزیر احترام امور خارجه کشورمان در اظهار داشت و گو همراه خود جامعه خبر صدا و سیما دانستن درباره شخص خاص در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی.» ایران بود و او یا او همچنان در پیش بینی زمان فوق العاده عجیبی است و بعید نیست کدام ممکن است این تصور باعث شود کدام ممکن است خوشبختی او از اشراف زاده ها کافی و اجباری را به وضعیت کنونی نداشته باشد. . امتیازات درمورد به بخش وظیفه او!

وی همراه خود ردیابی به اظهارات امیر عبداللهیان افزود: اکنون این پرس و جو اجتناب کرده اند سوی آقای امیر عبداللهیان مطرح است کدام ممکن است خواه یا نه چون آن است {به درستی} فرمودید، جایگاه سپاه، موقعیت سپاه و شأن قانونی سپاه است. مهمترین مؤلفه امنیتی.” بخش دفاعی ملت ماست کدام ممکن است باید به آن است به نظر می رسید کرد.. {چگونه می توان} ایمنی ملت و مردمان این محدودیت ها را مورد تهاجم آمریکای جنایتکار قرار داد؟!

شریعتمداری دلیل داد: شاید اطلاع دهید قبلاً چنین نظری نداشتید! {در این} صورت قالب به چه معناست و همراه خود چه انگیزه ای؟! به منظور که بلافاصله پس اجتناب کرده اند تحقق همراه خود خواهید کرد، خبرگزاری های خارجی اجتناب کرده اند انتخاب ایران مبنی بر موافقت همراه خود محافظت سپاه در لیست گروه های تروریستی خبر دادند! شناخته شده به عنوان مثال روزنامه ایندیپندنت همراه خود این تیتر اجتناب کرده اند مصاحبه خواهید کرد استقبال کرد: امیرعبدالله ردیابی می تدریجی کدام ممکن است قابل انجام است ایران به شرط بردن سپاه اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی حرکت نکند!

وی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: «خواهید کرد ردیابی کردید کدام ممکن است فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتن کردند» اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است موضوع سپاه مطرح شد، موضوع سپاه نباید مانعی برای آن باشد. ارائه می دهیم!» و افراد را «سر ایثار و سپاه پاسداران» نامیدید، باید اظهار داشت: اولاً نسبت دادن این آموزش داده شده است به فرماندهان سپاه همراه خود هیچ منصفانه اجتناب کرده اند صفات شناسایی شده است فرماندهان سپاه همخوانی ندارد! ثانیاً فرماندهان سپاه به خوبی می‌دانند کدام ممکن است سپاه خرس سلطه است، امانتی الهی و میهنی حرکت می‌کنند و سخنان خواهید کرد کیفرخواستی برای عالی‌ترین مدافعان اسلام و ایران است. سوم: فداکاری‌های رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در از دوام جانانه شخصی در مخالفت با دشمنان و حفاظت جانانه اجتناب کرده اند جان و مال و ناموس و آلودگی پاک ایران پایین.

شریعتمداری تاکید کرد: خطا تولید دیگری جنابعالی اینجا است کدام ممکن است خطا «تسلیم» را فداکاری توضیح دادن کردید و جدی تر اجتناب کرده اند آن این تسلیم را به سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نسبت دادید.

سرپرست مسئله به روزنامه کیهان اظهار داشت: پیش بینی {می رود} فرمانده احترام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تذکر شخصی را فوری و شفاف گفتن کنند. تصحیح اظهارات وزیر احترام امور خارجه.

من می خواهم باید بگویم؛ وزیر امور خارجه همین الان در مصاحبه همراه خود رادیو آزادی اظهار داشت. ما {در این} زمینه پیام هایی همراه خود آمریکا رد و بدل کرده ایم. به همین دلیل، این یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است همچنان در اصل کار ما قرار دارد. بعد از همه مسئولان ارشد سپاه ملت در وزارت خارجه همه وقت منصفانه نکته را به ما یادآوری می کنند. می گویند باید برای صلاح ملت هر کاری کدام ممکن است اجباری است انجام دهید و اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است بحث سپاه مطرح شد، بحث سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد. با این حال به صورت جداگانه از یک راه یا دیگری مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فداکاری می کنند و ایثار شخصی را به بالاترین حد می رسانند و می گویند اگر واقعاً ببینید نتیجه اینجا است کدام ممکن است مصالح ملت است. {در این} توافقنامه حاصل شده است. موضوع سپاه پاسداران اصلا نباید برای شما ممکن است میل داشته باشد!

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/