پاره کردن واتس اپ همراه خود ترفند به دست آورد شدن در مسابقات رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی
فرمانده انتظامی ناحیه عشایری غرب تهران اظهار داشت: مجرمان سایبری همراه خود استفاده اجتناب کرده اند پیام رسان واتس اپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند لوگوی صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما همراه خود مالباختگان ارتباط برقرار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پاره کردن مشتریان را فریب می دهند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/