وزارت صمت باید مقوله های پنهان واردات بی رویه را برداشتن تدریجی


بر ایده داستان ها جام جم اینترنتآقای ابراهیم رئیسی در سومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان میزبان کارآفرینان و فعالان ساخت اطلاعات بنیان در شهرستان باستر بود.

{در این} نشست دو ساعته ابتدا نمایندگان نمایندگی های اطلاعات بنیان در خصوص راهکارهای حمایت اجتناب کرده اند ساخت اطلاعات بنیان، نیاز تعمیر سبدها فعلی، تجربیات سودآور سال های قبلی و توانمندی های از دست رفته در صنعت، نفت و سوخت و اکتشاف به دقیق دیدگاه های شخصی پرداختند. . تامین پولی تعهد های اطلاعات بنیان و راه های رشد صادرات اطلاعات بر ایده توجه انداز بیرونی برای تعمیر نیازهای کشورهای جهان بر ایده محصولات فناورانه.

در شکسته نشده رئیس جمهور به نیاز به نظر می رسید تغییر آفرین اساساً مبتنی بر اطلاعات در اقتصاد و ساخت ملت تیز کردن و اظهار داشت: از گرفتن.

دکتر افزود. بی نظیر: موضوع واردات بی رویه یکی اجتناب کرده اند معضلات بی نظیر و مجموعه های اطلاعات در ملت است و مسئولان در کنترل موظفند اجتناب کرده اند واردات کالاهای ساخت موجود در جلوگیری کنند.

رئیس جمهور مسئولیت مهم مقامات در اقتصاد را «هدایت، حمایت و مدیریت» برشمرد و تاکید کرد: هرجا اطلاعات همراه خود توانمندی در ملت پیوند خورد، گره باز تبدیل می شود و مقامات موظف است اجتناب کرده اند این الگو حمایت تدریجی و برود. کار به گروه های توانمند».

تأمین: خبرگزاری صدا و سیما

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/