وجود آب در سطح ماه تایید شده است


بر اساس گزارشات جام جم آنلاینکاوشگر Chang A 5 که توسط چینی ها به ماه فرستاده شد وجود آب در سطح ماه را تایید کرد. اکنون دانشمندان نشان داده اند که بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه ها در محل کاوشگر و همچنین آزمایشگاه های زمینی وجود آب در ماه را تایید می کند.

نتایج در مجله Nature Communications منتشر شد.

Chang E5 یک ماموریت اکتشافی رباتیک ماه است که از یک ماژول خدماتی، سطح، کوهنورد و دستگاه بازیابی نمونه تشکیل شده است.

این برنامه قرار بود در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ راه اندازی شود، در ۲۷ نوامبر بر روی ماه فرود آید و در حدود ۱۶ تا ۱۷ دسامبر به زمین بازگردد و ۱۷۳۱ گرم نمونه ماه، عمدتاً سنگ و خاک، از ماه به دست آمد.

یکی از اهداف علمی این کاوشگر، مطالعه وجود آب ماه بود که کلید شکل گیری و تکامل ماه است. همچنین اطلاعات مهمی در مورد تکامل منظومه شمسی ارائه می دهد.

با این حال، منابع آب ماه هنوز موضوع بحث است.

منبع: فارس