هیچ برنامه مشخصی برای دیدار پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلنسکی {وجود ندارد}


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبدیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این زمان (پنجشنبه) به خبرنگاران اظهار داشت که موضع مسکو با اشاره به امکان برگزاری این نشست همچنان تدریجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد که چنین نشستی تنها پس اجتناب کرده اند بدست آوردن به توافقی که اجازه بالا بین ۲ طرف را می دهد، برگزار تبدیل می شود. ، می توانید حفظ کنید.

او اضافه کرد؛ تاکنون این سیستم روزی مشخصی برای دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی شخصی {وجود ندارد}.

پسکوف افزود: ما قبلا تایید کرده ایم که نشست در بالاترین مرحله باید همراه خود تهیه محتوای متنی هماهنگی، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای آن توسط افسران ارشد پایان دادن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها {در این} صورت است که می توانیم با اشاره به این نشست در بالاترین مرحله صحبت کنیم.

در همین جاری، در نشستی که سه شنبه قبلی به میزبانی استانبول ترکیه برگزار شد، در مذاکرات جاری بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین پیشرفت هایی حاصل شد.

پس اجتناب کرده اند این در اطراف اجتناب کرده اند مذاکرات، روسیه اجتناب کرده اند کاهش ورزش های نیروی دریایی شخصی در محور کیف-چرنیهف شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند عملیاتی ۲۴ فوریه در اوکراین تحریک کردن شد، خبر داد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، هیئت اوکراینی موافقت کیف را همراه خود برخی اجتناب کرده اند درخواست شده است‌های اولین مسکو اجتناب کرده اند جمله خروج اوکراین اجتناب کرده اند مفهوم عضو شدن در به ناتو در ازای ضمانت‌های امنیتی گروهی اجتناب کرده اند ملت ها تأیید کرد.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/