هوای ۳ شهر ناسالم است


گزارش کردن جام جم آنلاین از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم این سازمان، هوای شهرهای تهران و کرج به ترتیب دارای شاخص های ۱۴۳ و ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و اهواز با شاخص ۱۶۶ در شرایط ناسالم برای همه گروه های موجود.

هوای شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اراک نیز به ترتیب با شاخص های ۷۰، ۶۴، ۷۵ و ۶۱ قابل قبول است و هوای تبریز با شاخص ۴۲ پاک است.

شاخص آلودگی هوا تا ۵۰ سبز و تمیز، بین ۵۱ تا ۱۰۰ زرد و قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرمز و ناسالم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بنفش و بسیار ناسالم، قهوه ای بیش از ۳۰ . .