هوای پایتخت «تمیز» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «طوفانی» است/ افزایش دما در روزهای بلند مدت


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وببر مقدمه داده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه‌های پیش‌سوراخ بینی هواشناسی، آسمان استان تهران طی در لحظه (دوشنبه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا (سه‌شنبه) تمیز، نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی ساعات وزش باد از حداکثر (به‌ویژه در نیمه جنوبی استان همراه خود احتمال وزش باد). شیوع وزش باد موقتی فوق العاده از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

هوای ابری اجتناب کرده اند اواخر روز چهارشنبه به همان اندازه پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل به طور قابل توجهی در ارتفاعات رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

علاوه بر این طی روزهای بلند مدت افزایش دما در استان تهران پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

بر مقدمه ادعا اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه آلودگی فیروزکوه – امین آباد همراه خود کمینه دمای عقب کشیدن ۸ سطح سانتیگراد، سردترین سطح استان تهران طی ۲۴ ساعت قبلی بود.

علاوه بر این آسمان تهران فردا (۹ فروردین) تمیز در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعت شب تمیز همراه خود وزش باد همراه خود دمای حداقل ۵ سطح سانتیگراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای ۱۸ سطح سانتیگراد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. چهارشنبه (آوریل). ۱۰) قسمتی ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفانی در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بعد به طور منظم ابری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای آن کمتر اجتناب کرده اند ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از ۲۰ سطح سانتیگراد است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/