هنگام احیای برجام، دستاوردهای هسته ای و دانش نباید اشتباه گرفته شودگزارش کردن جام جم آنلاینمراد اندی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که مردم از اثرات احتمالی توافق احیای برجام انتظار دارند، گفت: مردم ایران خواهان دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند. آژانس و در این زمینه و برای پیشرفت کشور هزینه های زیادی پرداخت کردند و در این زمینه می توان به تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه مردم اشاره کرد.

وی در این زمینه اشاره کرد که تعدادی از دانشمندان هسته ای ایران ترور شدند و رژیم صهیونیستی چندین بار تلاش کرد تا در اختیار داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای ایران کارشکنی کند و علیه ایران پرونده سازی کند و مبالغ هنگفتی در ابعاد مختلف در این زمینه پرداخت کردند. موضوعیت و در این چارچوب، اولین انتظار این است که در صورت احیای برجام، منافع ملی ایران حفظ شود و دانش و فناوری هسته ای کشور آسیب نبیند.

و اضافه کردم: در این چارچوب، مردم نیز از طرف مقابل در توافق برای احیای برجام انتظار تضمین دارند تا تحریم های سرکوبگرانه و غیرقانونی برداشته شود و به تدریج و طی یک فرآیند مردم احساس کنند که فرصتی در اختیارشان بوده است. وضعیت معیشتی و اقتصادی مثلاً تورم باید مهار شود و مردم آثار این معضل را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

این کارشناس بزرگ مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه نباید به این توافق از منظر جناحی نگاه کرد و یا اینکه این موضوع باید یک سلب مالکیت فرقه ای باشد، تصریح کرد: نگاه ملی و فراجناحی به این موضوع بسیار مهم است، زیرا ایران تسلیحات هسته ای متعلق به تمام ملت ایران است، از سوی دیگر، همه ما باید به رفع فشارها و تحریم های ظالمانه کمک کنیم و نگاه ملی به تحولات در این زمینه داشته باشیم.