همزمان عفونت کرونری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنفولانزا کشنده است


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبمحققان بریتانیایی گفتند که این یافته ها خواستن به آزمایش آنفولانزا در مبتلایان کووید ۱۹ را عالی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اهمیت واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنفولانزا تاکید می تدریجی.

کنت بیلی، محقق بی نظیر دانشکده ادینبورگ، ذکر شد: “ما مخلوط کردن کووید ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس آنفولانزا را مضر پیش آگهی دادیم.” {این مهم} {خواهد بود} از متنوع اجتناب کرده اند ملت ها در جاری کاهش استفاده اجتناب کرده اند انزوای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات پیشگیرانه هستند.»

وی ذکر شد: پیش بینی داریم که کرونا همراه خود آنفولانزا افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر ابتلا به عفونت های همزمان را افزایش دهد. این دلیل است است {که باید} تکنیک آزمایش مبتلایان کووید ۱۹ بستری در بیمارستان را تنظیم دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش آنفولانزا را در عمق تر کنیم.

محققان داده های نزدیک به ۷۰۰۰ بزرگ شده در بریتانیا را که بین ۶ فوریه ۲۰۲۰ به همان اندازه ۸ دسامبر ۲۰۲۱ {به دلیل} کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده بودند، ارزیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عفونت ویروسی تنفسی عکس آزمایش کردند.

بر مقدمه این تحقیق، ۲۲۷ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنفولانزا ۴ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر کووید ۱۹ توسط خودم و یک دو.۴ برابر تا حد زیادی احتمالاً می رود که تنفس مصنوعی داشته باشند.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/