همراه خود خانوار ساعت های خوب هواوی شناخته شده شوید


با خانواده ساعت های هوشمند هواوی آشنا شوید

با این حال همراه خود پیشرفت تکنولوژی، توانایی ریزتراشه ها، افزایش کار کردن باتری، استاندارد صفحه کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی سیستم مسئله های استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک، پاسخ های متعددی برای هر خوب اجتناب کرده اند این سوالات کشف شد تبدیل می شود. پاسخ هایی کدام ممکن است توضیحات خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً برای گرفتن مچ بند هر دو ساعت خوب هستند. در این متن سری های مختلف ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت خوب هواوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای هر کدام را بازرسی می کنیم.

با خانواده ساعت های هوشمند هواوی آشنا شوید
سری ساعت های خوب هواوی

هوآوی مستقیم ترین عنوان را برای ساعت خوب کلاس بالای شخصی به کار برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه فراهم می کند جانبی هر دو پیشوندی برای این سری انواع نکرد. در واقع در مانکن های مختلف این سری اجتناب کرده اند فراهم می کند جانبی اسپرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرو برای ایجاد جنس بدنه، کمربند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی عملکرد ها استفاده شده است. هواوی در طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ این سری اجتناب کرده اند ساعت های خوب کلاس بالا اجتناب کرده اند بهتر از چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از اجزا استفاده کرده است. حتی این سری در همه زمان ها اجتناب کرده اند صفحه کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه فلزی باکیفیت استفاده کرده است. با این حال بروزترین tp-date مانکن اجتناب کرده اند این سری کدام ممکن است به تازگی دسترس در بازار خانه ایران در دسترس بودن شده است مانکن واچ ۳ است کدام ممکن است هواوی اجتناب کرده اند صفحه کامپیوتر ۱.۴۳ اینچی OLED همراه خود خوانایی ۴۶۶ در ۴۶۶ پیکسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکم پیکسلی ۳۲۶ پیکسل بر اینچ استفاده کرده است. روشنایی، دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد رنگ فوق العاده بالایی دارد. این دلیل است می توان اجتناب کرده اند این ساعت در جو های بیرونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر آفتاب مستقیم خورشید به سادگی استفاده کرد. علاوه بر این استاندارد این صفحه کامپیوتر ارائه می دهیم این امکان را می دهد کدام ممکن است به سادگی منوهای این ساعت را جستجو کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی بر روی آیکون های مختلف کلیک کردن کنید. اجتناب کرده اند تولید دیگری عملکرد های کلیدی این ساعت می توان به مرز فلزی همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین سنسور برای مدیریت نشانگرهایی قابل مقایسه با ضربان مرکز، درجه اکسیژن خون، درجه استرس، ابعاد گیری دمای درجه منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه میزان ورزش در بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ ورزش ورزشی مختلف ردیابی کرد.

با خانواده ساعت های هوشمند هواوی آشنا شوید

سری ساعت خوب Huawei Watch GT

اولین چیزی کدام ممکن است سری GT را متمایز می تدریجی عمر فوق العاده تمدید شده این سری اجتناب کرده اند ساعت های خوب هواوی است. در حالی کدام ممکن است اکثر ساعت های خوب همه منظوره حال دسترس در بازار می توانند ۲ به همان اندازه سه روز دوام بیاورند، Huawei GT 3 همراه خود خوب بار هزینه ممکن است خوب به همان اندازه ۲ هفته دوام بیاورد. این عدد a فوق العاده روزی به بازو می آید کدام ممکن است اجتناب کرده اند این ساعت به طور مرتب بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل روز همراه خود آن بازی کنید، اجتناب کرده اند قابلیت ابعاد گیری ضربان مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر درجه اکسیژن خون، تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ به} پیام های دریافتی همراه خود آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی انجام مکالمات مختصر بیشترین استفاده را ببرید. . این ساعت در سایزهای ۴۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶ میلی متری نوسازی شده است کدام ممکن است برای دختر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان امکان های مناسبی می باشد. جدا از بند های روزمره سیلیکونی، مانکن ۴۶ میلی متری همراه خود بند چرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۴۲ میلی متری همراه خود بند فلزی نیز دسترس در بازار خانه حال است.

با خانواده ساعت های هوشمند هواوی آشنا شوید

سری ساعت خوب Huawei Watch FIT

این سری اجتناب کرده اند ساعت های هواوی طراحی انصافاً متفاوتی نسبت به ۲ سری زودتر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای صفحه کامپیوتر مستطیلی است. هوآوی این ساعت را همراه خود سه مانکن مختلف به تماس گرفتن های FIT، FIT new را انتخاب کنید و انتخاب کنید FIT mini طراحی کرده است کدام ممکن است هر کدام همراه خود ابعاد های صفحه کامپیوتر مشخص هستند. کوچکترین مانکن دارای صفحه کامپیوتر ۱.۴۷ اینچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن بالاتر اجتناب کرده اند صفحه کامپیوتر ۱.۶۴ اینچی استفاده می تدریجی. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است هر سه محصول دارای صفحه کامپیوتر AMOLED همراه خود استاندارد هستند. همراه خود این جاری، همه آنها اغلب هستند بین ۱۰ روز به همان اندازه ۲ هفته هزینه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد مورد نیاز نیست درگیر هزینه روزانه ساعت شخصی باشید. ساعت های سری FIT همراه خود به نظر می رسد انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب شخصی دارای قابلیت های زیادی اجتناب کرده اند جمله ابعاد گیری میزان اکسیژن خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه میزان ورزش برای نزدیک به ۱۰۰ نوع ورزش ورزشی هستند کدام ممکن است تمامی این عملکرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد ها در امتداد طرف طراحی انصافاً، سری FIT را به همراهی همیشگی تغییر کرده است. تغییر به خانم شد

با خانواده ساعت های هوشمند هواوی آشنا شوید

سری دستبند خوب هوآوی بند

اگر نیازی ندارید برای از گرفتن دستیار خوب روی مچ بازو شخصی قیمت گزافی کنید، باید دستبند خوب را انواع کنید. این محصولات عموما دارای صفحه کامپیوتر کوچکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها محدودتری نسبت به ساعت های خوب هستند، با این حال همچنان محصولات جذابی هستند. هوآوی دستبندهای خوب شخصی را در ۲ مانکن TalkBand را انتخاب کنید و انتخاب کنید Band روزمره ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کرده است. سری TalkBand طراحی فوق العاده خاصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ حالت مچ بند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هندزفری همراه خود امکان قرار تکل در گوش می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این حال سری Band دارای طراحی روزمره خوب مچ بند خوب است، در واقع همراه خود صفحه کامپیوتر مستطیلی بالاتر اجتناب کرده اند اکثر مانکن های حال دسترس در بازار. فینال مانکن این محصول باند ۶ عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترس در بازار خانه ایران نیز حال است. این محصول دارای صفحه کامپیوتر ۱.۴۷ اینچی است کدام ممکن است ممکن است میزان اکسیژن خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربان مرکز را ابعاد گیری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ نوع ورزش ورزشی را ایجاد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب بار هزینه به همان اندازه ۲ هفته کار تدریجی. {به دلیل} سرعت هزینه بالا می توانید همراه خود هر ۵ دقیقه هزینه حدود ۲ روز اجتناب کرده اند این دستبند بیشترین استفاده را ببرید.

با خانواده ساعت های هوشمند هواوی آشنا شوید

برای تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب این محصولات می توانید به این رسیدگی مراجعه کنید ارتباط دادن لطفا مراجعه کنید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/