نوشته فریاد صنعت خودروسازی پرسید


به گذرش جام جم آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دار نوزدهمین، جشنواره، ولادت ملی افتخار ملی، در چارچوب تبرک خجسته ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام کرد. بیان: وجود حضرت علی علیه السلام وجود مبارک پیامبر اکرم و خداوند متعال است، نور پیامبران آفریده و ایشان مکمل اسلام و ولایت هستند است.

و راه حفظ آن اهمیت توان اقتصادی هر کشور و پرداخت و هدیه است: اهمیت من دانیم به عنوان قوام و بیدری هر کشور و مولتی بهترین آن است و وضع اقتصادی اش درد.

منتظری افزود: ما حجت امام صادق (علیه السلام) را به یاری هدایت و فرمان اقتصادی حر کشور، مردم و صالح داریم که جدی ترین نتیجه کجاست، جمع شواد را مطالعه کردم.

دادستان گل کاشور خاطرانشان کرد: مقام معتز رهبری چندین پرسید که سوال هدایت و تایید درند کجاست؟ ولی ببخشید کجا ازش پرسیدی هدفت چیه؟ حتی موضع اکثر رهبری که اهمیت یک سوال، مشورت عالی اقتصادی، در حضور سران سها، تشکیل داداند و فرموند، به نظر موضوع حرگه، باید قید شود. آی تی. ایشان مسائل اقتصادی، کوشور را جینگ، اقتصاددان، دانش و نظر ان قرگرگاه اجاد کارندند.

منتظری اگر موانع تولید قاچک راگا رسوا و منزجر شده است: با دوئل با قچک کالا تائید داش و درند پدربزرگم و حتی پرچم های کردند کا باید کلای قالی لوکس در امام خامنه ای (مدظله العالی) حضور یافتم. لوکس، رائد عضد و کودتا انجام شد.بیشتر رهبری را درد، در مورد کار کردان و حل مسائل کرد، وجود زنبر آسست و این سوال که کوته امکان حل مشکلات را به کجا رساند. از Hamma Maseel و Graftariha Nest.

وای افزود: بخش دولتی و بخش خاصی با دست مکمل و هماره بشند تا باطوان با مشکلات فائق آمد. در نهایت جایگاه اکثر رهبری جلسا با تولیدکانندگان دشتند و حاوی برچی مسائل مرجع و سرفلاحی راا است که به نظر براون مشکلات رسانه های کرندند را حل کرده اند. نمی تونم بخش بخرم مخصوصا با تو نمی دونم بهت افتخار میکنم نمیتونم برم بیرون نمیتونم

منتظری بر همکاری و رسیدگی به طرف او، طرف او، مسائل طرف، مسائل تلیدکانندگان، تایید کردها و مردم: اهمیت میدان، قدرت مسائل، مسائل خاص، اقتصادی. ، شغل و تکلیف و تکلیف، اما به خاطر قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی اکثریت مردم نیاز به همراهی، بساد، حتماً حمارا و در کنار شما، خواهش بود.

WE GUVT: پیشرفت نبادها، شریعت، شریعت، شریعت، شریعت، شریعت، شریعت، شریعت، شریعت، شریعت، شریعت، شریعت پس اگر شما و سایر عزیزان میخواهیم مسائل و مشکلاتی دارند، خاد رأ، آنچه منتقل می‌شود، آرامش‌بخش و اطمینان‌بخش است، موضوعات مربوط به مشکلات اقتصادی چیست؟

دادستان گل کاشور آدما داد:البته راهنمای باید دشتا بشیم که حدود ۹۸ درساد سرمایه بانکها سرمایه و سرده مردم است و ماهم بیاد مدافع کجاست حق مردم و بانکها هستند باشم اما اجازه نامیدیم بانکمها-کامها-خاما. -ای باخلوان خلف. مشکی های دریفت مرکب هستند، بر اساس شرع اسلام حرام هستند و بر اساس باخنامه بانک مرکزی حرام هستند و اجازه نامیدهم بانکها بر اساس قانون اساسی چیست. سرپچی کنند.

منتظری در جهت آدما سخنرانی وزیر صمت به عنوان جمعی از ماهمنان همیشه حضور دارند پاسخی عرض می کنم: شما مسئول است صنعت کاشور هستد و امانتدار مردم بشید. هامانگونه که میدانید بالاخره زیارتگاه اکثر راهبری از و خداروزی گلایه دشتند و شمع بایید کجاست سوال را پگیری کنی. دولت قبل از اینکه ناپدید شدن کاردیم و چندین را ندیدیم دوید، جلسه ای با وزیر صمت دشتیم و بسیار پگری کردیم، اما نتیجه بحث و پای من خواندن ترانه بود.

و آیدامه داد: بند آن اولاً آدرس یک شهروند و ثانیاً نشانی مدعی العموم از شما درخواست دارد و خواسته های پدربزرگ دشتا و برادرانشان کرد مانند فریاد صنعت خودروسازی پرسید است. قبلاً گفته‌ها که صنعت خودروسازی گرافتار اختاپوسی بودند، شدت آن نام نام‌دارد و محل انگونه که که شیستا مردم است پش‌برود بود. دارین راستا شما با تمامم تون و باکمک نیروهای سالم و توانمند و کاردان کار را دنبل کنید و بادنید ک همان قوت قضایای همرا و پشتیبان شامه هستیم. کوتاه نیاد و خودروسازی کجا شور درست می کنند؟ قطعا مافیایی، نامگرد، خودرو ابراوی، متناسب با نوارهای کوشور دشته، بشد بری شما، موانع یافتن گروه کر کردی است، اما شمع موانع و مشکلات نهراسید و حرگه که نیازمند کمک بودیمدارمد شادان است.

دادستان، هر کوشور، به قولی، یک سؤال، یک سؤال، چنان که تربیت می کنی، یک گالئی های، مردم، همین، و مقام خودروها است، «باید، کوهان، نم تا، وضعیت اقتصادی کوشور. ، بهبود، یباد، کارگران، کارورمایان رضا، ایثارگر و نهادها.

طریقه پرداخت بیان سخنان خود هدیه: مقام کارگران زنده من مقام لانه خوبئی و تکلیف باید کمک کنند تا رضای کارگرها جلب چود. حقوق را بپردازید، پوسته زمتکش شما با حمایت ساد کجاست. البته مشکلات کارگری، حضور مجلس شورای اسلامی و وضعیت شرایط من برای یافتن یک نوع، شرایط کارگری است و بند کارگرما با خمیازه است و مشکلات پیش ردیف حل می شود و جدا از هم.

در پایان کجاست مراسم صاحبان صنایا و تولید دکانندگان بارتر در حوضه ای تقدیر از کار آمد.

منبع: ایسنا

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/