نقد منصفانه موجب تعالی دولت است / ایجاد یأس نا امیدی در کشور حربه دشمن است


به گزارش خبرنگارجام جم آنلاین ، غلامعلی دهشیری در نشست شورای معاونین دادگستری استان یزد، با تأکید بر جهاد تبیین و ضرورت بیان شرایط امروز جامعه برای آحاد جامعه، اظهار داشت: هرگونه همنوایی و همصدایی با دشمنان قسم خورده این سرزمین، به معنای اشتباه راهبردی و عدم درک صحیح از شرایط موجود است که باید به آن دقت کرد.

وی افزود : در شرایطی که دولت، وارث تحریم های فلج کننده بوده و حتی پول فروش نفت نیز به کشور باز نمی گشته، باید بدهی های قبل پرداخت و برای سامان دهی بسیاری از امور برنامه ریزی شود، بدیهی است برخی از تصمیمات با حواشی روبرو بوده و مسائلی را برای کشور ایجاد کند که باید هوشیار بود و خط دوست و دشمن را از هم جدا کرد.

این مقام قضایی، سامان دهی ارز ترجیحی که منابع بسیار زیادی از بودجه و اعتبارات دولت را می بلعید و انتفاع آن به سفره مردم باز نمی گشت را یک ضرورت اجتناب ناپذیر و جراحی اقتصادی دانست و بیان داشت: حذف یارانه آرد سفید، یکی از اقدامات اخیر دولت است که نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده است، اما باید اذعان کرد که این موضوع نیازمند بازنگری در سیاست های حمایتی و مدیریت آن به نفع مردم است.

وی افزود: باید تدبیری اتخاذ گردد تا این وجه عظیم یارانه که دولت برای آرد می پردازد، به جیب عده ای رانت خوار نریزد و یا به ثمن بخس با توجه به تفاوت قیمت بسیار زیاد با کشورهای دیگر در مرزها به فروش نرود.

رئیس کل دادگستری استان ، با بیان اینکه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و نظامند نمودن شریان های یارانه ای به نفع مردم و حذف آن از جیب برخی افراد رانت خوار، اقدامی ضروری و عاجل است، گفت:‌ قطعاً برخی از تصمیمات دولت، مطامع برخی از افراد را به خطر می اندازد و باعث همصدایی این افراد از داخل با دشمنان خارجی می شود اما باید با وسعت دید به موضوع نگاه کرد و اجازه داد این جراحی های اقتصادی صورت گیرد تا از هدر رفت یارانه های دولت به نفع مردم جلوگیری شود.

وی مردم را امین دولت ذکر کرد و گفت:‌ مردم این کشور مردمی فهمیده و سرد و گرم چشیده روزگار هستند و انتظار است دولت با تبیین علت تصمیمات خویش از طریق رسانه های امین و متعهد، مردم را در جریان امور قرار دهد.

دهشیری، نقش نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان جامعه را در جریان سازی اجتماعی، پر رنگ و اثر گذار برشمرد، افزود:‌ وقتی که سیاست درست و تصمیماتی بر اساس خرد جمعی و بنا به ضرورت شرایط اقتصادی اتخاذ می شود باید توسط افراد نخبه و فرهنگی به عنوان حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت به سمع و نظر آحاد جامعه رسانده شود.

وی جنگ اخیر روسیه با اکراین، مشکلات افغانستان، اتفاقات اخیر در پاکستان و برخی از مسائل دیگر در کشورهای همسایه ایران را موضوعاتی اثر گذار در ایران دانست و گفت: باید به گونه ای تدبیر کرد تا مردم کشور از این حواشی کمترین آسیب را ببینند و یکی از بهترین اقداماتی که باید انجام داد، هدفمندی یارانه ها و توزیع عادلانه آنها بین مردم با در نظر گرفتن دهک و سایر امور مرتبط با نظام اقتصادی است