نحوه ورزش اتحادیه ها در ماه رمضان/ ممنوعیت ورزش مکان های غذا خوردن به همان اندازه نماز مغرب


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتسرهنگ مرادیان – رئیس پلیس مدیریت اماکن تهران دانستن درباره ورزش واحدهای صنفی مختلف در ماه مبارک رمضان ذکر شد: بر مقدمه اطلاعیه پلیس مدیریت اماکن تهران، اماکن مختلفی اجتناب کرده اند جمله بستنی فروشی، آب میوه فروشی موجود است. مکان های غذا خوردن، فست فودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش آنها به بعد اجتناب کرده اند مراکش موکول شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} حرمت ماه مبارک رمضان انجام ورزش در روز ممنوع است.

وی در خصوص امکانات ارائه دهندگان بیمارستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات میانی نیز ذکر شد: مجوز ورزش وسط میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان صادر تبدیل می شود به همان اندازه بتوانند ورزش کنند.

مرادیان به نوبه شخصی پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران در پایانه های مسافربری را تعهد مسافران دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {برای حفظ} حرمت ماه مبارک رمضان، پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات خدماتی در خارج اجتناب کرده اند منزل باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های ویژه برای این منظور حاضر شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن تهران همراه خود تاکید بر اینکه ورزش برخی واحدهای صنفی به همان اندازه اذان مغرب ممنوع است، ذکر شد: این اتحادیه ها باید ورزش شخصی را به بعد اجتناب کرده اند اذان مغرب موکول کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کار به همان اندازه اذان صبح باید محل مورد بازرسی قرار گیرد. همراه خود ملاحظه به خواستن مردمان مجوز ویژه ماه رمضان برای او یا او صادر تبدیل می شود.

مرادیان در طولانی مدت در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه فروشگاه مواد غذایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه ها می توانند به صورت دوره ای ورزش کنند هر دو خیر، ذکر شد: فروشگاه مواد غذایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه ها می توانند به ورزش دوره ای روزانه شخصی شکسته نشده دهند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/